Pozvánka

488 | | |

Pozvánka na zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v obci Čakajovce, ktoré sa uskutoční dňa 06.09.2018 t.j. vo štvrtok o 15:00 hod v kultúrnom dome v Čakajovciach.
Zhromaždenie organizuje Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor v spolupráci s obcou Čakajovce. 

Ďalšie informácie si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente:  

word Pozvánka na zhromaždenie