Štefan Lahučký

730 | | |


Zameranie - Sochár: témou tvorby sú Národní dejatelia a historické momenty.