Správne konanie 2016

974 | | |

Vydané rozhodnutia v správnych konaniach obce Čakajovce za rok 2016

 

Číslo rozhodnutia Dátum vydania rozhodnutia Meno účastníka Predmet rozhodnutia
241/2016 25. 04. 2016 MH Invest, s.r.o. v zastúpení PROMT, s.r.o. Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie. Oznam      Rozhodnutie
482/2016  10. 10. 2016  Radoslav Kisý, 951 43 Čakajovce č. 353    Rozhodnutie