Verejné obstarávanie 2016

1641 | | |

Profil verejného obstarávateľa za rok 2016

 

Obec Čakajovce v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR:

 

Číslo Dátum zverejnenia Meno účastníka Názov zákazky Príloha
7. 03. 01. 2017 S-stav s.r.o. Rekonštrukcia KD Čakajovce časť 2 - kúrenie príloha01 príloha02
6. 03. 01. 2017 Stolárstvo – Miko Ľubomír Altánok na detskom ihrisku príloha01 príloha02
5. 03. 01. 2017 Róbert Hruboň Rekonštrukcia kuchyne KD Čakajovce - obklady príloha01 príloha02
4. 03. 01. 2017 S-stav s.r.o. Výmena strešnej krytiny príloha01 príloha02
3. 24. 08. 2016 HOLD, spol. s r.o. Dokončenie chodníkov v obci príloha01 príloha02
2. 23. 08. 2016 ENERCOM s.r.o. Dodávka a montáž hracích prvkov na detské ihrisko príloha01 príloha02
1. 26. 07. 2016 CESTY A STAVBY s.r.o. Rekonštrukcia miestnych ciest v obci príloha01 príloha02

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

 

V zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňujeme súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých cena je vyššia ako 1000 EUR:

 

word Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2016

 

word Súhrnná správa za III. štvrťrok 2016

 

word Súhrnná správa za II. štvrťrok 2016

 

word Súhrnná správa za I. štvrťrok 2016