Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2016

1745 | | |

POZVÁNKY a ZÁPISNICE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čakajovciach.

 

word Zápisnica zo siedmeho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva (08. 12. 2016)

 

word Pozvánka na siedme pravidelné zasadnutie dňa 08. 12. 2016

 

word Zápisnica zo šiesteho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva (27. 10. 2016)

 

word Pozvánka na šieste pravidelné zasadnutie dňa 27. 10. 2016

 

word Zápisnica z piateho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva (08. 9. 2016)

 

word Pozvánka na piate pravidelné zasadnutie dňa 08. 9. 2016

 

word Zápisnica zo štvrtého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva (30. 6. 2016)

 

word Pozvánka na štvrté pravidelné zasadnutie dňa 30. 6. 2016

 

word Zápisnica z tretieho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva (25. 5. 2016)

 

word Pozvánka na tretie pravidelné zasadnutie dňa 25. 5. 2016

 

word Zápisnica z druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (11. 4. 2016)

 

word Pozvánka na druhé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11. 04. 2016

 

word Zápisnica z druhého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva (30. 3. 2016)

 

word Pozvánka na druhé pravidelné zasadnutie dňa 30. 3. 2016

 

word Zápisnica z prvého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva (18. 2. 2016)

 

word Pozvánka na prvé pravidelné zasadnutie dňa 18. 2. 2016

 

word Zápisnica z prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (14. 1. 2016)

 

word Pozvánka na prvé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14. 01. 2016