popis

Oznámenie o vyhlásení výzvy Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2023

OZ RADOŠINKA vyhlasuje dňa 23.01.2023 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA Výzvu na predkladanie projektových návrhov

popis

Nastúpte do vlaku s platným lístkom

 Informácie Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. o možnostiach zakúpenia cestovných lístkov.

obrázok oznamy

Mimoriadny odpočet v dôsledku zvýšenia ceny vodného a stočného

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom.

obrázok oznamy

Aplikácia - Odvoz odpadu

V spolupráci s firmou ENVI-PAK obec Čakajovce prináša aplikáciu s prehľadným harmonogramom odvozu všetkých druhov odpadu.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58

951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037/7793790
email: info@cakajovce.sk
starosta@cakajovce.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota -
Nedeľa -