1914 - 1918

1950 | | |


Výstrel 28. júna 1914 v Sarajeve na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda znamenal mobilizáciu a prvú sv. vojnu medzi Rakúsko- Uhorskom monarchiou, Nemeckom a Talianskom proti Rusku, Veľkej Británii, Francúzsku a Spojeným Štátom Americkým.
Rozruch, ktorý vyvolala mobilizácia, zatriasol i našou obcou. Narukovalo 10 ročníkov mladých mužov. Neskoršie aj mladíci od 17 rokov a starší muži do 50 rokov. Medzi vojakmi odišiel aj správca školy Kálmar Alajoš. Na jeho miesto prišla učiteľka menom Nová. Vojna znamenala zhoršenie životných podmienok v obci. V 1. sv. vojne padlo 36 občanov na frontoch. Ich mená boli napísané na tabuli z mramoru v miestnom kostole. Tabuľa však bola odstránená a rozbitá. Do légií na oslobodenie ČSR vstúpili Sivák, František Šándor, Jozef Látečka. Mnohí sa vrátili ako invalidi o ktorých sa musela starať nová republika.
Veľká októbrová revolúcia v Rusku zanechala ohlas i u našich občanov, ale spočiatku ešte nerozumeli, čo znamená. Až vyhlásenie samostatného československého štátu 28. októbra 1918 zanechalo v obci veľký ohlas.