1949

2004 | | |


Začiatok roka sa vyznačoval slávnostným vstupom do prvej päťročnice, ktorá bola naplánovaná na roky 1949 – 1953. Kultúrna činnosť v obci neustále oživovala . Vedúcim Osvetovej besedy bola Anna Púchovská.


I keď podmienky na kultúrnu činnosť boli sťažené, predsa sa vyvíjalo najmä divadelníctvo. Spočiatku nacvičovali divadlá so žiakmi i s dospelými učitelia školy, no v neskorších rokoch túto činnosť vyvíjali aj iní občania a to Júlia Petrášová a Jozef Berky. Správcami osvetových zariadení v nasledujúcich rokoch okrem spomínanej Púchovskej boli s. Jozef Godár, Dominik Mako, Štefan Kollár, v období písania teda v r. 1970 je správcom Osvetovej besedy s. Augustín Bojda. Rok 1949 sa vyznačil i tým, že v chotári obce sa objavilo obrovské množstvo myší, ktoré museli byť ničené rozličnými prostriedkami. Hygienici z Nitry robili veľkú previerku pitnej vody a zistili, že všetky studne obsahujú zdravotne závadnú vodu, čo je prirodzené, keďže obec je postavená na štrkových naplaveninách a presakovanie povrchových vôd je pomerne ľahké. Tento nedobrý úkaz má za následok, že sa v obci vyskytuje príliš veľa infekčných onemocnení: najmä infekčné hnačky, žltačka, rozličné druhy týfových onemocnení a pod. Na Národnej škole boli zmeny. Nastúpili nové učiteľky a to Zuzana, Čaňová, ktorá prišla z Juhoslávie a Gabriela Švikruhová.