1951 - 1960

1960

1188 | | |


V tomto roku bola postavená požiarna zbrojnica. Práce boli prevádzané brigádnicky. Štátna poisťovňa poskytla výpomoc vo výške 10 000.- Kčs. 6. marca bola z príležitosti MDŽ v kultúrnom dome slávnosť žien.
Mnohodetné matky dostali pamätnú medailu a kvetinový darček. 1.mája boli občania manifestovať na oslavách v Nitre. V roku bola usporiadaná telovýchovná slávnosť II. Celoštátna spartakiáda. Zúčastnili sa jej žiaci našej školy veľmi úspešne. Do popredia začala stúpať otázka starostlivosti o občanov cigánskeho pôvodu. Najmä o deti cigánskeho pôvodu bolo všestranne postarané, aby sa neopakovali smutné časy kedy tieto boli zanedbávané a odstrkované. Stavba budovy novej školy sa dokončovala. Na vyčistení priestorov a okien pracovalo veľa občanov najmä žien z tunajšej obce. Stará škola bola adaptovaná pre zdravotnícke účely. Bolo v nej starostlivosťou MNV a ochotou občanov vytvorené novozriadené Detské zdravotnícke stredisko a v druhej časti Kultúrny dom. Do obvodu zdravotníckeho strediska boli pričlenené aj susedné obce Jelšovce a Lužianky. Na JRD bola vybudovaná odchovňa mladého dobytka a výkrmňa ošípaných. 12. júna boli voľby do NV, SNR a NZ. Vtedy sa stal prvý raz v histórii obce poslancom NZ občan našej obce. Bol to Alojz Bojda, predseda JRD. Do národného výboru bolo jednomyseľne zvolených 17 poslancov.

Predsedom MNV sa stal Jozef Šípoš, tajomníkom MNV Bojda Michal. Radu MNV tvorili s. Mako Alojz, Bojda Ľudovít, Ivančík Vincent, Petrášová Júlia a Bíro Matej. Poslancom za obec v okresnom národnom výbore bol s. Jozef Šípoš. 5.- 6. júna bola celoštátna konferencia KSČ zameraná na prípravu III. päťročnice. Žiaci všetkých škôl od 1. septembra dostali od štátu učebnice a školské potreby úplne zadarmo, čo značilo veľký krok na zvýšení vzdelanosti obyvateľstva a starostlivosti o mládež. Deti zamestnaných rodičov boli vo veľkom v letných mesiacoch odosielaní na rekreáciu. Na tunajšej škole bola olympiáda, ktorá sa pravidelne opakuje v obciach Zbehy, Lužianky, Nové Sady a Čakajovce. Z udalostí v našom štáte, ktorá mala veľký ohlas aj u našich občanov, treba uviesť, že bola prijatá socialistická ústava a premenovanie nášho štátu na Československá socialistická republika, v skratke ČSSR. V obci bola i ďalšia slávnostná udalosť. 1. septembra 1960/61 bolo slávnostné otvorenie novej budovy školy. Bola vystavená 13 triedna škola, ktorá bola zatiaľ z úsporných opatrení bez telocvične a družiny. Tieto majú byť v priebehu 10 rokov dobudované. Bola vytvorená tiež 9. trieda, do ktorej boli zaškolení i žiaci susednej obci Hruboňova. Na škole pôsobilo 16 učiteľov. Na bývalom konfiškáte v doterajšej budove školy zostali dielne pre pracovné vyučovanie a do druhej polovice bola premiestnená Materská škola, ktorá si dala adaptovať miestnosti pre svoje účely. Na jeseň sa do budovy novostavby vlámali neznámi páchatelia, ktorí narobili škody v čiastke vyše 2000.- Kčs.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -