1959

1516 | | |


Začiatkom roka sa previedla revízia hospodárenia na MNV, kde účtovníčka spreneverila čiastku do 70 000.- Kčs. Svojou nedbanlivosťou boli zapletení do sprenevery aj dvaja tajomníci MNV a to Kollár Pavol a Bojda Štefan, ba i niektorí iní občania.

Vinníci boli posúdení na náhradu škôd a na osobných trestoch. Účtovníčka Tóthová dostala 2 roky, Kollár 10 mesiacov, Bojda 8 mesiacov, pracovník banky Ján Vnuk 1 rok a ostatní obžalovaní boli odsúdení na podmienečné tresty. Zastupovaním tajomníka bol poverený s. Michal Bojda. Poverený zastupovaním bol do 1. júla 1959 odvtedy sa stal tajomníkom definitívne. Za účtovníčku bola prijatá Edita Sopková z Lužianok. MNV sa presťahoval do konfiškálu po Rolfesovi, kde je odvtedy stále. Na Osemročnej strednej škole bola zmena v tom, že s. Oľga Malecká, zástupkyňa riaditeľa školy odišla do Nitry na školu pri Pedagogickej fakulte. Na jej miesto bol za zástupcu riaditeľa školy ustanovený s. Ján Chochula. 7. novembra na počesť VOSR prebiehala obcou štafeta mieru a priateľstva so ZSSR.