1954

2171 | | |


Demokracia procesu v našej vlasti stále pokračovala. Prejavilo sa to najmä na voľbách 16. mája, kedy prebiehali voľby do Národných výborov. Tajomníkom MNV sa stal s. Pavol Kollár, predsedom s. Jozef Šípoš. Súdruh Kollár dovtedy robil funkciu tajomníka v susednej obci v Zbehoch.
Súdruh Šípoš bol zároveň i poslancom ONV za našu obec v Nitre. Predsedníctvo MNV prevzal od s. Jozefa Latečku. 28. novembra boli voľby do Národného zhromaždenia. Bola jednotná kandidátka do NF. Za poslancov boli navrhovaní najosvedčenejší pracovníci, tak niet divu, že spoločná kandidátka získala 100% zvolenie