1953

2144 | | |


V zimnom období sa rozprúdila prednášková činnosť, za cieľom vzdelávania občanov. Taktiež schôdzková činnosť sa stala kvalitnejšou svojou náplňou. Občania boli vzrušení smrťou nášho prvého robotníckeho prezidenta s. Klementa Gottwalda, ktorý zomrel 14. marca.
O týždeň bol za prezidenta zvolený s. Antonín Zápotocký. Z iných zaujímavostí treba spomenúť zmenu peňazí a to každému občanovi sa zmenilo do výšky Kčs.- 500 v pomere 5:1 a nad 500.-Kčs v pomere 50:1. To značí že za každých starých 5.-Kčs, resp. 50.-Kčs dostal jednu novú korunu. Spočiatku bol z toho chaos. No neskoršie si na to ľudia zvykli. Každý sa potešil zrušeniu lístkového systému a to jak na potraviny, tak i na textílie. Pritom však ceny boli dosť vysokí, takže sa zdalo, že na lístky bolo lepšie nakupovať. V priebehu roka bol zriadený Výbor žien pri MNV v obci, ktorý hneď spočiatku začal vyvíjať dobrú činnosť vďaka niektorým agilným ženám z výboru. Aj športová činnosť mala stále stúpajúcu tendenciu. Dovtedajšia núdzová trieda bývalej Národnej školy bola adaptovaná na kinosálu. Kino si dalo názov Pokrok Čakajovce. Premietali sa 3 razy týždenne filmy, ktoré najmä spočiatku boli veľmi navštevované. Predstavenia boli v stredu, sobotu a nedeľu. K 1. septembru doterajšia Národná škola bola premenovaná a zároveň organizačne upravená na Osemročnú strednú školu. Na školu boli pričlenení aj žiaci z Jelšoviec, ktorý dovtedy dochádzali na bývalú meštiansku školu do Výčap – Opatoviec. Na základe toho bol reorganizovaný aj učiteľský kolektív. Riaditeľ školy zostal Ladislav Švikruha, za jeho zástupcu bola menovaná Oľga Malecká. Učiteľmi školy boli: Gabriela Švikruhová, Anna Púchovská, Pavla Minárová, Katarína Tóthová, Ernest Jarolín, Karol Mudrák, Lýdia Prídavková. Žiaci ešte stále vykonávali brigádnickú činnosť na JRD.