1952

1979 | | |


V tomto roku nebolo nijakých mimoriadnych udalostí. Jediným vážnejším rozruchom bolo rozšírenie infekčnej žltačky, ktorá postihla viacej detí.
Miestne JRD prešlo na 3. typ. Predsedom družstva sa stal súdruh Jozef Šípoš, ktorý potom odišiel na vyššiu funkciu a predsedom sa stal koncom roka s. Martin Tóth.