1951

2371 | | |


Politická aktivita sa neustále zlepšovala, vďaka dobrej organizácii DO KSS. Úradníkom na MNV sa stal Jozef Šípoš. Referenta pre otázky výživy robil Jozef Bojda. Na JRD sa brigádnicky zapájali do práce uvedomelí členovia strany, pretože bol nedostatok pracovníkov.
Žiaci školy taktiež pomáhali v prácach im úmerných, Stále platil lístkový systém na potravné články a textil. Novinkou boli zriadené úrady obvodných tajomníkov, do ktorých boli určení OV KSS najschopnejší členovia KSS. Aj z našej obce odišli na školenie traja členovia strany a to Kollár Pavol, Bojda Michal a Bojda Štefan. Títo po absolvovaní školenia mali byť pridelený do niektorých obcí za obvodných tajomníkov. Do našej obce prišiel za takéhoto tajomníka s. Michal Krajči z Chrenovej. Za predsedu MNV bol opäť zvolený s. Jozef Latečka. Koncom roku s. tajomník Krajčír odišiel z obce , miesto neho bol ustanovený s. Jozef Kováč, obyvateľ obce Šurianky. Tento bol veľmi aktívny. Na JRD bol prvýkrát zhotovený spoločný stoh slamy, čo bolo tiež krokom k združstevneniu. Cez rieku Nitru bol zhotovený nový betónový most, takže provizórium mohlo byť odstránené. Miestne JRD prevzalo ďalšiu pôdu do vlastníctva.