1951 - 1960

1956

2046 | | |


Rok sa vyznačoval slávnostným vstupom do druhej päťročnice, ktorá bola vyhlásená na roky 1956 – 60. Hneď spočiatku bol v obci kurz pre negramotných občanov, Tým bola negramotnosť úplne odstránená. V obci bolo zriadené agitačné stredisko.

1957

1885 | | |


Bol rokom veľkej aktivity k voľbám do národných výborov. Tieto boli 19. mája. Kandidáti NF boli zvolení jednomyseľne. Hlasovalo sa zväčša verejne. Bolo zvolených 18 poslancov. Za predsedu bol zvolený Jozef Šípoš. Za tajomníka Štefan Bojda.

1958

1855 | | |


Hospodársky technická úprava pozemkov bola skončená až 21. januára. JRD vlastnilo 394,5 ha pôdy. V roku začala projekcia novej školskej budovy. O túto sa najviac zaslúžil vtedajší predseda ZRPŠ Krištof Sušanský a tajomník MNV Pavol Kollár, s riaditeľom školy L. Švikruhom.

1959

1976 | | |


Začiatkom roka sa previedla revízia hospodárenia na MNV, kde účtovníčka spreneverila čiastku do 70 000.- Kčs. Svojou nedbanlivosťou boli zapletení do sprenevery aj dvaja tajomníci MNV a to Kollár Pavol a Bojda Štefan, ba i niektorí iní občania.

1960

1503 | | |


V tomto roku bola postavená požiarna zbrojnica. Práce boli prevádzané brigádnicky. Štátna poisťovňa poskytla výpomoc vo výške 10 000.- Kčs. 6. marca bola z príležitosti MDŽ v kultúrnom dome slávnosť žien.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -