1961 - 1970

1968

1964 | | |


Na začiatku roku bola konaná výročná členská schôdza DO KSS. Účasť bola početná. Hneď spočiatku sa začalo s plánovaním výstavby nového závodu verejného stravovania, ktorý bol v obci veľmi potrebný.
V budove bývalého konfiškátu po Standtovi bola potrebná väčšia generálna údržba. Po nej sa vytvorili priaznivé podmienky pre starostlivosť o deti predškolského veku. Deti z Materskej školy sa predbežne presťahovali do budovy MNV. Družstevníci radostne odbavili výročnú členskú schôdzu, lebo k normálnej pracovnej jednotke vo výške 18.- Kčs a 1,5 kg zrnín, bol doplatok 5.- Kčs. Na JRD bol postavený sklad na umelé hnojivá. V Kultúrnom dome bol prevedený pohovor v akcii Večer otázok a odpovedí. ČSČK – miestna odbočka začala vyvíjať veľkú aktivitu. Usporiadali niekoľko prednášok zdravotného charakteru. Prednášal lekár z detského zdravotného strediska MUDr. Hunák. Na základe zvýšenej aktivity sa z obce prihlásilo 6 dobrovoľných darcov krvi. ZRPŠ pri ZDŠ organizovalo v rámci Ľudovej akadémie pre rodičov prednášky výchovného i politického charakteru. Predseda JRD Alojz Mako dostal vysoké štátne vyznamenanie - Budovateľ socialistického poľnohospodárstva. Na MDŽ boli vyznamenané mnohodetné matky a zaslúžilé ženy, medzi nimi 3 učiteľky a predsedníčka Zväzu žien. Na MNV v rámci poskytovania služieb obyvateľstvu sa zriadila požičovňa riadu v hodnote zariadenia 7.500.- Kčs. Významnou udalosťou bolo 50. výročie založenia miestneho požiarneho zboru.

Bola usporiadaná slávnosť, na ktorej boli zaslúžilí členovia dekorovaní pamätnými medailami a diplomami. Najvyššie uznanie sa dostalo s. Laukovi Štefanovi a Jozefovi Čentéšovi. V tejto akcii boli v obci aj okrskové súťaže v pohotovosti požiarnych oddielov. Zlatú medailu ako prvé umiestnenie získali požiarnici z nášho JRD. V obci boli vybudované bezprašné cesty v dĺžke vyše 2 km. Keďže práve uprostred cesty stála socha sv. Jána, musela byť premiestnená do priestorov kostola. V našom štáte sa v tomto roku odohrali závažné udalosti. Mnohé nespratnícke živly chceli vyvolať kontrarevolučné hnutie. Aby sa tak nestalo, ako to bolo v susednom Maďarsku v r. 1956, prišli nám na pomoc vojská Varšavskej zmluvy a to zo ZSSR, Poľska, Maďarska, NDR a BĽR, čím zamedzili vzniku kontrarevolúcie, už v jej možnom zrode. Občania spočiatku nechápali dosah udalostí, preto hromadne začali nakupovať potraviny a iné priemyslové výrobky. Našťastie dobrou organizáciou funkcionárov NV a DO KSS v našej obci nedošlo k žiadnym chybným akciám. I predaj potravín sa stabilizoval, takže udalosti u nás nezaznamenali nijaký chaotický prejav. Občania boli vždy správne oboznámení, či už miestnym rozhlasom, alebo verejnými pohovormi občanov. Na verejnej schôdzi členov DO KSS bol prečítaný list s. Husáka ktorý úplne uspokojil verejnosť. 27. októbra bol schválený ústavný zákon o československej federácii. Naši družstevníci usporiadali zájazd svojich členov do NDR.
V tomto roku sa javila tabuľka vývoja nášho JRD nasledovne:
Roky:                                  1960     1961     1962     1963     1964     1965     1966     1967     1968
Počet pracovníkov v JRD      94       91        101        101        100        51        70        65        62
Výmera Pôdy v Ha                                         423      420        420      422      419      419      419
Stavy Hov. dobytku                                        257      252        302      283      280      272      240
ošípaných                                                        456       492       553      566      629      644      659

 
Osevná plocha v roku 1968
                    Pšenica ozimná     Jačmeň     Kukurica     Cukrová repa
Obsiate v ha     112                      90              41               48
Ha výnosy         32                        32,5           43,4            311,3

Funkcionári na JRD v roku 1968:
Predseda:     Ing. Viliam Kmeťko
Ekonóm:     Teodor Gajdošík

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -