1967

1642 | | |


Podnik zelenina a ovocie ponúkol našej obci zriadenie predajne Ovocie – Zelenina. Za týmto účelom MNV ponúkol bývalý požiarny sklad a dal ho k dispozícii. Bola zriadená predajňa, čím bola obec opäť lepšie vybavená.
Do prevádzky bol daný aj nový obchod Jednoty, predajňa mäsa a mlieka. Obe sú dobre vybavené chladiacim zariadením a hygiena predaja značne stúpla. V akcii dobre slúžiť obyvateľstvu sa zriadilo šrotovanie obilia. V máji bolo tiež odovzdané zdravotné stredisko pre deti do činnosti. MNV dala na budovu 150 000.- Kčs. Adaptačné práce previedol Okresný stavebný podnik. V septembri sa mali začať i bezprašné cesty. Z technických príčin sa so stavbou toho roku ešte nezačalo.
Mechanizátor:     František Martiška