1965

1915 | | |


Na začiatku roka bola zadržaná výročná členská schôdza DO KSS. Predsedom bol zvolený Michal Mako. Na miestnom JRD bola tiež výročná členská schôdzka, ktorá sa previedla v Kultúrnom dome.
Bola veľmi dobrá , najmä potešili výsledky hospodárenia a z toho vyplývajúce doplatky na pracovné jednotky. Za správcu Osvetovej besedy bol zvolený s. Štefan Kollár. Jeho aktivitou kultúrna činnosť stúpla. Do kultúrneho domu boli zakúpené ďalšie stoličky a na zvyšné okná záclony. Futbalový oddiel telovýchovnej jednoty Družstevník Čakajovce zásluhou predsedu Augustína Bojdu sa dostal na popredné miesto v tabuľke. Zo športových slávností treba spomenúť presne prevedený nácvik žiakov na celoštátnu spartakiádu. Nácvik previedla s. uč. Turáneková – dievčence a Dovičovič chlapcov. Športovci obce dostali od miestneho JRD kompletnú výstroj, ako i lopty.

Pre prehľad uvádzame tabuľku štatistických údajov o obyvateľstve obce:
Počet bývajúcich obyvateľov:     
Spolu:     1535
vo veku 0-14     566
vo veku 15-59     817
    
Zo 100 ekonomických činných obyvateľov pracuje:     
v obci trvalého bydliska 26,2
v Poľnohospodárstve      23,6
v priemysle              26,9