1963

2138 | | |


V zime boli veľmi tuhé mrazy. Museli byť načas zatvorené aj školy. Na tunajšej ZŠ popraskali potrubia ústredného kúrenia a vodovodu. Kultúrny dom bol adaptovaný a vymaľovaný, takže mohol slúžiť svojim účelom.
V obci vznikla hudobná kapela Parama, podľa prvých písmen mien jej zakladateľov Pavúk, Rác, Mako. Javiskové zariadenie dostala obec od okresu. Bolo to síce vyradené javisko zo Zlatých Moraviec. Obec zakúpila stoličky z Reštaurácií a jedální v Nitre, počtom 120 kusov. Osvetová beseda si zo svojich príjmov zakúpila záclony a oponu na javisko. V miestnom JRD vznikla Ďalšia budova. Bol postavený teľatník a dielne.Na ZDŠ bola jediná zmena. Odišiel doterajší zástupca riaditeľa školy do svojej rodnej obce Ján Chochula. Miesto neho bol určený odborom školstva s. Július Duchovič.