1962

1993 | | |


V zimnom období bola veľmi rozšírená chrípková epidémia.
V kultúrnom dome bola započatá prístavba javiska. Kultúrna činnosť sa rozvíjala aktívnejšie. Keďže s. Púchovská začala chorľavieť, bolo treba funkciu správcu Osvetovej besedy vymeniť. Správcom osvetovej besedy sa stal Mako Dominik. Medzinárodný deň detí sa oslávil detskými a športovými hrami. Pokračovalo sa prestavbou hasičského skladišťa. Inak rok prešiel bez osobitných udalostí.