1961

5387 | | |


1. januára bol všade slávnostný deň, pretože sa vstupovalo do III. päťročnice, ktorá bola plánovaná na roky 1961-65. Úspechy druhej päťročnice boli nad očakávanie a preto taká radostná nálada hneď spočiatku. Veď i v našej obci sa v II. Päťročnici urobilo veľa.
Hodnota presahuje mnohomiliónové čiastky. 1. februára boli zriadené z doterajších osemročných stredných škôl Základné deväťročné školy. Školská dochádzka bola teda predĺžená o jeden rok. 22. februára až 6. marca bolo prevedené sčítanie ľudu. 12. apríla preletela svetom vzrušujúca správa. Človek prvý raz vo vesmíre. Juraj Gagarin, sovietsky kozmonaut, obletel Zem v rakete. Na počesť 40. výročia vzniku KSČ si dávali občania hodnotné záväzky. Taktiež na škole z tejto príležitosti sa prevádzali úpravy terénu okolo novostavby. Vysadili sa kvety a stromy. Začali sa budovať ihriská, najmä na hádzanú a volejbal. Na JRD sa dokončili práce na matečníku pre prasnice a vybudovala sa stodola. V obci bol vybudovaný a daný do prevádzky obchod Jednoty s miestnosťami a skladmi pre potraviny a pre priemyselný tovar. Radostnou udalosťou bolo, že v tomto roku zanikla cigánska kolónia za riekou. Starostlivosťou MNV boli všetky rodiny presťahované do obce a tým bola diskriminácia minulosti odstránená. Okolo školy sa previedlo oplotenie starostlivosťou MNV a ZRPŠ, vďaka jej predsedovi Kollárovi Štefanovi. Boli zbúrané tiež zvyšky statkárskej politiky „bírešné“ a z materiálu si postavili bývalí deputátnici Bačinský, Šándor a Hadina pekné rodinné domky. V obci sa pokračovalo v zhotovení betónových chodníkov a to vedľa novej pekárne a v tretej uličke.