1971 - 1990

1975

1990 | | |


Výročná členská schôdza DO KSS sa konala 18. 2. za prítomnosti 40. členov strany v zasadačke MNV. Správu o celkovej činnosti MNV, JRD a ostatných organizácií NF predniesol s. Mako Michal, predseda DO KSS.
Ďalší členovia výboru boli: Kmeťko Viliam, Bojda Michal, Mikušík Jozef, Berky Jozef a Kollár Štefan. V správe o činnosti bolo konštatované, že JRD dosiahlo v tomto roku rekordnú úrodu obilovín, a to vyše 50 q zrnín na každom hektári. Na začiatku škol. Roku 1.9. 1976 bola rozšírená materská škola na dve triedy. Z toho jedna bola vytvorená ako trieda pre deti členov JRD s 15 žiakmi. Pretože JRD túto triedu po materiálnej stránke dobudovalo a platilo jednu pomocnú silu v kuchyni, dosiahla sa skutočnosť, že z obce boli všetky deti zamestnaných matiek prijaté a tiež aj deti päťročné I nezamestnaných matiek, ako to ukladali príslušné štátne smernice. V jarných mesiacoch roku 1975 sa začalo s budovaním ohrady ZDŠ. Boli na ňu plánované prostriedky v sume 40. tisíc Kčs. Práce veľmi slabo pokračovali, jednak pre nedostatok materiálu a jednak pre slabú účasť občanov na prevádzaní brigádnických prác. Tým sa stalo že ohrada nebola ani celá vybudovaná. Pochopiteľne finančné prostriedky, ktoré sa nevyčerpali v sume 10. tisíc boli stiahnuté naspäť do rozpočtu ONV Nitra. Počas roka sa pripravovalo zlúčenie JRD s ďalšími obcami a to Výčapy-Opatovce, Jelšovce, Drážovce, Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce a už zlúčené z troch obcí-Podhorany.

Členská schôdza odhlasovala, že je za zlúčenie s termínom od 1.1. 1976 s predpokladaným sídlom vo Výčapoch-Opatovciach, ktoré je v tomto obvode ako najväčšie. Na základe tejto skutočnosti sa už v jarných mesiacoch cestou MNV začala presvedčovacia akcia o združení všetkej pôdy mimo intravilán do spoločného obhospodarovania. Na podklade súhlasu väčšiny držiteľov, JRD aj túto spoločne zoralo. Jednalo sa o výmeru 22 hektárov ornej pôdy, kde bolo 46 držiteľov. Z týchto štyria nesúhlasili a písomne žiadali MNV, aby im bola pôda vymeraná. MNV po dôkladnom zvážení a prešetrení písomných dožiadaní zistilo, že traja z nich neboli vlastníci. Preto ich žiadosti neboli vyhovené. Kataríne Vargovej bola pôda ponechaná obhospodarovať aj naďalej. Jednalo sa o 50 árov. V tomto čase sa na okresnom národnom výbore pripravovalo zlúčenie obcí s termínom od začiatku roku 1976. Obce Čakajovce, Zbehy, Lužianky. Andač a Ivanka pri Nitre boli plánované s pričlenením do veľkej Nitry. Za týmto účelom na odbore výstavby a územného plánovania boli vypracované I mapy. V novembri 1975, rada ONV Nitra tento návrh úplne neschválila a pričlenené boli len Lužianky a Ivanka. Ostatné, medzi nimi i Čakajovce ostali naďalej samostatné. Ešte sa žiada uviesť jedna vec, a to, že naše JRD poprvýkrát existencie zobralo všetku jesennú úrodu mechanizačnými prostriedkami, a to kukuricu a tiež cukrovú repu. Ručnú prácu nahradili stroje, a je predpoklad že v uvedených prácach natrvalo.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -