1971 - 1990

1972

2367 | | |


Vybavenie rodinných domov, stavba garáží a podobne, sú stále vyššie a vyššie. Obhospodárenie pôdy je stále intenzívnejšie. Hektárové výnosy a produkcia mäsa a mlieka stále stúpajú.
Súkromnej držby pôdy sa zriekajú aj takí, ktorí si život bez vlastníctva pôdy nevedeli predstaviť. Alojz Lahučký dáva pôdu do JRD, i niektorí drobní držitelia pôdy sa jej zriekajú. Už zostáva iba niekoľko málo súkromných držiteľov pôdy. Pracovné príležitosti stúpajú. Je ťažko dostať pomocnú silu, pretože je každý zamestnaný. Dôchodcovia majú slušné dôchodky. Dostávajú pomerne vysoké časti dôchodku aj tí, ktorý predtým za kapitalizmu nikdy nemali nárok na dôchodok a boli odkázaní na milosrdenstvo svojich detí. Mnohí študujú popri zamestnaní. Na vysoké školy odchádza stále viac a viac našej mládeže. Módne novinky sa uplatňujú i v našej obci. Žiaci chodia do školy vzorne oblečení. Ako vzrušujúca správa sa stala udalosť, že 16 – ročný mladík zastrelil svojho otca. Za zaznamenanie je treba zapísať stav situácie na miestnom JRD k 1. januáru 1972: Aktívnych členov je 96, z toho pracuje v rastlinnej výrobe 46 družstevníkov, v živočíšnej výrobe je 24, v mechanizačnej výrobe a opravári 15, technicko – hospodárske kádre10, v stavebnej výrobe 1 družstevník. Predseda je volený na tri roky. Nateraz je predsedom s. Ing. Kmeťko Viliam, podpredsedom je s. Michal Mako, ekonóm družstva je Teodor Gajdošík. Súčasne agronóm družstva je s. Ing. Kmeťko a skupinárom s. Michal Mako. Zootechnikom je s. Ing. Milan Kušnír, pomocník Ján Bojňanský. Funkciu skladníka robí s. Jozef Šípoš. Vedúci stavebnej skupiny je Anton Bíro, vedúci dielní s. Štefan Greguš. V družstve pracujú tri administratívne pracovníčky. Výmera pôdy je 439 ha ornej pôdy. Ako nárok z titulu členstva je 1/2 záhumienky, čo činí 29 ha pôdy.
V roku bolo osiatych 159 ha pšenice     
pričom bol ha výnos 44,9 q
41 ha jačmeňa     výnos 34,1 q
69 ha kukurice     výnos 53,1q
42 ha cukrovky     výnos 500 q
10 ha zeleniny     výnos 200 q
75 ha viacročných krmovín     70q sena
43 ha ostatné plodiny    
 
Hovädzí dobytok     267 kusov     z toho 104 kráv
Ošípané     723 kusov     z toho 80 prasníc
Kone     7 kusov     

Hydina nebola chovaná. Priemerná ročná dojivosť mlieka bola 3161 l, čo je doteraz nikdy nedosiahnuté množstvo. JRD sa umiestnilo na druhom mieste v okrese v pestovaní obilovín včítane kukurice v ha výnosoch. Vo výnosoch cukrovky je na 5. mieste, v pestovaní pšenice na 3. mieste. To sú pozoruhodné úspechy, pretože rok bol veľmi nepriaznivý vplyvom dažďov v nežiaducich obdobiach roku. JRD vlastní 13 kolesových a 2 pásové traktory. Vlastní aj jeden obilný (traktor) kombajn E 512, adaptér na zber kukurice a jeden silážny kombajn. Treba ešte spomenúť že chov hovädzieho dobytku je v kategórii I. stupňa kontrolnej úžitkovosti, čo značí, že má licenciu na produkovanie plemenného materiálu. Družstevníci okrem dobrého odmeňovania pravidelne chodia na rekreáciu a zájazdy , či už v našej vlasti, ale i v zahraničí. Posledný zájazd bol v ZSSR na trase Kyjev, Krasnodar, Soči, Moskva. JRD poskytuje všemožné podpory aj športovému oddielu, ktorý vystupuje pod menom Družstevník Čakajovce. Futbalisti hrajú v druhej triede okresu a šachový oddiel sa stal majstrom okresu. Z ostatných udalostí treba spomenúť starostlivosť MNV o stavby v akcii „Z“ a to výstavba športových kabín na futbalovom ihrisku a výstavba márnice – Domu smútku na miestnom cintoríne. V akcii služby obyvateľstvu bola zakúpená miešačka na prípravu betónu. Koncom roka boli oslavy 50. výročia vzniku ZSSR a 55. výročia VOSR. Z tejto príležitosti boli usporiadané oslavy spojené kvízmi „Poznajme krajinu priateľov“. Z našej obce sa zúčastnili tejto súťaže v Lužiankach traja občania a to s. Ing. Milan Kušnír, Ján Palečka a Mária Bittnerová. Táto trojica sa umiestnila zo všetkých okolitých obcí na prvom mieste. Materiál použitý na napísanie kroniky obce Čakajovce: Súpis pamiatok na Slovensku. Vydal Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Vydal Obzor Bratislava 1967. Československý vojenský atlas, historická časť. Naše vojsko Praha 1965. Hlas Nitrianskeho okresu. Príloha o histórii obce. Kapitoly z dejín Nitry. Vydal Pedag. Inštitút v Nitre. SNP Bratislava 1963. Filip Holka: Dokumenty k triednym bojom v Nitre a okolí 1919 – 1945. Vydal kabinet polit. agitácií pri OOD v Nitre 1961. Zápisník obecného zastupiteľstva obce Čakajovce za roky 1922 – 1938. Kronika školy. Materiály dodané s. tajomníkom Michalom Bojdom o histórii našej obce. Kroniku redakčne spracoval s. Ladislav Švikruha a kol. Zapisovala s. Helena Mačeková, učiteľka.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -