1971 - 1990

1971

2275 | | |


Z významnejších udalostí v roku treba spomenúť prípravy osláv 50. výročia KSČ. Pracujúci našej vlasti si pripravovali záväzkové hnutie na zlepšenie životnej úrovne. Záväzky sa nielen plnili, ale i vysoko prekročili.
Na tunajšej ZDŠ sa pripravila výstava krojov a starožitností z našej obce. Výstavu pripravili žiaci tunajšej školy spolu so s. učiteľom Jánom Palečkom. Námet výstavy bol „Poznaj minulosť, pochopíš prítomnosť“. Výstavka svojou pozoruhodnosťou upútala občanov našej obce, i okolitých obcí. Ba dokonca zábery z nej vysielala i čs. televízia. V roku sa konal 14. zjazd KSČ v Prahe, ktorým po krízových rokoch 68-69 znamenal úplnú konsolidáciu pomerov v našej vlasti. Reakcia bola porazená. Dlhoročná učiteľka na tunajšej škole Anna Púchovská zomrela. Na jej pohrebe v rodnej obci Chynorany sa zúčastnili nielen žiaci školy ale i veľa rodičov, aby sa poďakovali aspoň na poslednej ceste za prácu, ktorú pre naše deti urobila. Pred voľbami do zastupiteľských orgánov oživilo svoju činnosť agitačné stredisko, ktorého vedúcim je s. Július Duchovič. On i učitelia školy, ako i mnohí občania sa zapojili do zhotovovania názornej agitácie. Z tejto príležitosti s. Ján Palečka so svojim fotokrúžkom na škole zhotovil veľa fotodokumentačného materiálu. Voľby ako sa dalo predpokladať boli veľmi manifestačné. Vďační občania už v skorých hodinách zvolili svojich poslancov. Výsledky volieb sú nasledovné: V MNV je 27 poslancov, z toho 20 mužov a 7 žien.

Predsedom MNV sa stal s. Jozef Mikušík, podpredsedom Dominik Mako, tajomníkom Michal Bojda, účtovníčkou Mária Godárová. Komisia finančno – plánovacia: Predseda je Ladislav Šandor, členovia z radov poslancov: František Luko, Bíro Matej, Lauková Mária, Godárová Mária, z radov neposlancov – občanov sú pribratí: Bojda Vendelín a Greguš Alojz. Komisia pre školstvo a kultúru: predsedom je Ladislav Švikruha, členovia komisie z radov poslancov: Ján Strešík, Michal Mako, Helena Tóthová, Lýdia Ivančíková, ktorá sa však vydala a odsťahovala z obce. Z radov neposlancov: s. Albína Lauková a Genovéva Horváthová. Komisia pre výstavbu obce: Predseda Lauko Martin, členovia z radov poslancov: s. Antonín Bíro, Jozef Varga, Martin Bojda, Pavlína Siváková. Neposlanci: Bojda Pavol, Jozef Šípoš. Komisia pre udržovanie verejného poriadku: Predseda s. Berky Jozef, členovia: Šípoš Jozef, Bojda Augustín, Matej Michal. Neposlanci: Urban Jozef, Černický Peter, Bohumil Bača. Z obvodu našej obce boli zvolení za poslancov: Do ONV s. Štefan Lénart – Jelšovce Do KNV s. Jozef Civáň – Drážovce Do SNR s. František Mitana, krajský tajomník SS. DO snemovne národov s. Dr. Eugen Turzo, ved. Taj. ZS KV Bratislava. Do Snemovne ľudu s. Ing. Blažena Meszárošová – Branč. Pomocným orgánom MNV je Zbor pre občianske záležitosti, ktorý hneď po vytvorení začal sľubne pracovať. Predsedníčkou je s. Genovéva Horváthová, uč. ZDŠ Čakajovce, členovia sú Mária Godárová, účtovníčka MNV, Helena Tóthová, Júlia Petrášová a Anna Tĺčiková. Správcom miestneho kina Pokrok je s. Anna Mikušíková, premietačom Štefan Pollák a výberčím je Mária Bírová. Predsedom KSS je s. Michal Mako, podpredsedom s. Bojda Michal, pokladníkom s. Jozef Mikušík. Predsedom NF je s. Ing. Bohumil Bača. Správcom osvetovej besedy je s. Augustín Bojda, pokladníčkou Mária Godárová. Spoločenské zložky NF a organizácie k 31. decembru 1971 sú nasledovné: ČSČK je početná organizácia, predsedníčkou je Albína Lauková. Jednota, ľudové spotrebné družstvo, predsedom dozorného výboru je s. Jozef Mikušík. Zväzarm, predseda Daniel Bíro. Slovenský zväz žien, predsedníčka Anna Mikušíková, pokladníčka Helena Tóthová. Socialistický zväz mládeže, predseda Gabriel Švikruha Požiarny zbor, predseda František Greguš, tajomník Jozef Duchovič, pokladník Ján Greguš, veliteľ zboru Martin Bojda.

Telovýchovná jednota Družstevník Čakajovce, predseda Lauko Alexander, pokladník Bojda Jozef. Zväz záhradkárov, predseda Jozef Vereš. Zväz chovateľov drobného zvieratstva, predseda s. Jozef Šípoš, tajomník Pavol Kollár, pokladní ľudovít Lauko ZČSSP – Zväz československo – sovietského priateľstva, predseda s. Jozef Mikušík. Poľovnícky ochranný zväz, predseda Mako Michal, hospodár s. Bíro Jozef, pokladník Ľudovít Galbavý. Združenie rodičov a priateľov školy pri ZDŠ, predseda Jozef Šípoš, podpredseda Matej Nikel a Štefan Benc z Jelšoviec, pokladníkom je František Nagy, tajomníčka Genovéva Horváthová. Pri Materskej škole je predsedníčkou Jolana Maková. Riaditeľom Základnej deväťročnej školy je Ladislav Švikruha, zástupcom riaditeľa je s. Gustáv Horváth. Učitelia na škole: Smatanová Mária, Duchovičová Darina, Molčanová Oľga, Klemanová Drahomíra, Horváthová Genovéva, Švikruhová Gabriela, Petrovičová Ružena, Cigáňová Jana, Ďurďovič Ján, Palečka Ján, Bako Ľubomír, Činčurová Margita, Bittnerová Mária.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -