1991 - 2000

1999

2080 | | |


V 36. ročníku LŠH skončili žiaci na druhom mieste. Ku koncu roka sa žiaci venujú zberu liečivých rastlín a papiera. Nový š. r. sa začal 2. septembra s počtom žiakov 128.
K novým učiteľom pribudli Mgr. G. Hroššová, Mgr. Lénartová a Mgr. Kukučková. V septembri sa začali práce na rekonštrukcii kotolne, ktorá sa prebudovala na plynovú.
Šport

Futbalisti skončili na konci sezóny na druhom mieste, keď od prvých Zbehov ich delil len jeden bod. Po jesennej časti obsadili dvanástu priečku.
Roľnícke družstvo

Výnosy v t na ha:
Cukrová repa     58,83
Pšenica     5,8
Jačmeň             4,5
Kukurica     9,82
Slnečnica     1,75
Mak             0,37

 
Komisie

Boli ustanovené na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 9. 1. 1999.
Komisia ochrany verejného poriadku:
Predseda:     Miroslav Šupica
Členovia:     
Ján Strešík
Juraj Berec
Gejza Rác
Mário Tóth
 
Komisia stavebná:
Predseda:     Miroslav Čentéš
Členovia:     
Rudolf Bojda
Jozef Tóth
Štefan Krajanec
František Bojda
 
Komisia kultúry, vzdelávania, športu, financovania a sociálnych vecí:
Predseda:     Mgr. Mária Kukučková
Členovia:     
Milan Lenghart
Ing. Stanislav Lauko
Ľudmila Vihnyárová
Anna Bojdová
Igor Maťo

Členovia OZ na svojom druhom pravidelnom zasadnutí, ktoré sa konalo 5. 3. 1999 schválili dodatok smerového územného plánu obce pre účel riešenia lokalít individuálnej bytovej výstavby na dlhodobé obdobie.
 
Povolenie

Západoslovenské vodárne a kanalizácie š. p. Bratislava povolili v júni obci Čakajovce odber pitnej vody pre zásobovanie obyvateľstva z PSV. V mesiacoch jún až August bola zahájená montáž domových vodovod. prípojok, firmou Lemont Nitra. O zriadenie vodovod. prípojok prejavilo záujem v tomto období takmer 40 domácností v časti obce stará dedina.
Zasadnutia

Členovia OZ na svojom treťom mimoriadnom jednaní, ktoré sa konalo 23. 8. 1999 vyhoveli návrhu zástupcov okresného úradu v Nitre, odbor školstva, spoločne sa podieľať 50 % účasťou na znášaní nákladov spojených s rekonštrukciou súčasnej teplovodnej uhlovej kotolne, ktorá sa nachádza v havarijnom stave. Obec sa podieľala na tejto prestavbe účasťou vo výške 200 000,- Sk. Členovia OZ na svojom šiestom pravidelnom zasadnutí, ktoré sa konalo 10. 9. 1999 schválili odpredaj bytov obecnej bytovky (školskej). Súčasným užívateľom: Božene Škodovej, Márii Beňovej, Genovéve Horváthovej a Olge Minárikovej. Na siedmom pravidelnom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo 29. 10. 1999 bola do funkcie hlavného kontrolóra menovaná p. Jolana Maková, tr. Bytom Čakajovce č. 262.
Rekonštrukcia KD

Uskutočnila sa rekonštrukcia priestorov suterénu KD, vybudovanie plynofikácie, kúrenia, rekonštrukcia elektrifikačnej siete a vymalovanie. V auguste sa uskutočnilo opatrenie všetkých obecných budov hromozvodmi (obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, tribúna na futbal. ihrisku).

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -