1991 - 2000

1998

2338 | | |


3.marca poctil návštevou našu obec katolícky kňaz salezián, profesor dejín strednej a východnej Európy na fakulte politologockých vied univerzity v Padove, Milan Stanislav Ďurica.
Poslaním jeho návštevy a nielen našej obce je šírenie pravdivého zobrazovania slovenských dejín, na základe ktorých môžu súčasné generácie Slovákov správne rozhodovať o budúcnosti Slovenska. Počas krátkej návštevy si prezrel parčík pred Obecným úradom a v rozhovore so starostom obce sa oboznámil s históriou i súčasnosťou našej obce. 27. júna sa konala v priestoroch futbal. štadióna tanečná zábava z príležitosti ukončenia futbal. sezóny. Hlavným účinkujúcim bola skupina Senzus. Ako tradične v každom roku navštívil našu obec Mikuláš so svojimi čertmi a anjelikmi a obdaril všetky dobré deti, ktoré mu na oplátku zarecitovali básničky a povedačky. Navštívili nás aj Lucie, ktoré svojím tajuplným konaním, vymetaním a vyháňaním zlých duchov i chorôb rozdávali dary hojnosti, plodnosti, radosti, pokoja a zdravia. Už druhýkrát sa počas uplynulých Vianoc uskutočnilo koledovanie ERKA, hnutia kresťanského spoločenstva detí, pod názvom „Dobrá novina“. Vykoledované peniaze išli pre deti žijúce v Nairobi. Spoločenstvo im zaslalo ďakovnú kartu. 22. februára sa konali v KD tradičné zvyky v rámci fašiangov. Hlavnými účinkujúcimi boli členovia Miestneho odboru Matice slovenskej. Nechýbal stôl plný dobrôt, farár, modleník, hlásnik, notár, miništrant, smrtka a samozrejme basa. Vtipný program vhodne doplnil i satiricky ladený testament, v ktorom notár výstižne a s nadhľadom zhodnotil život a dianie v našej obci počas uplynulého obdobia.

Náš erb
Dopracoval sa k nemu Prof. Phdr. Jozef Novák, Drsc. V spolupráci s firmou SOGNUM z Dunajskej Lužnej, ktorá sa venuje tematike obecných symbolov. Historickým symbolom našej obce je cirkevný motív. Na erbe kľačí sv. Katarína odetá do strieborných šiat, opierajúca sa o striebornými nožmi ozubeného zlatého kolesa, podávajúca pravicou strieborného holuba vojakovi. V modrom strieborný pravo otočený vojak s prázdnou pošvou na opasku strieborným obojručným mečom so zlatou rukoväťou stína hlavu sv. Kataríny. Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej a žltej. Má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Kruhopis pečatidla znie: SIGILIUM – CSEKEIENSE. Jeho odtlačky boli nájdené na dokumentoch z r. 1774 – 1781. Symboly obce Čakajovce sú zapísané v Heraldickom registri SR.

Spomienkové podujatie
14. marca sa v KD uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti 59. výročia vzniku prvého samostatného štátu Slovákov. Predstavili sa deti z ERKA, potom nasledoval hlavný referát k uvedenej téme, ktorý predniesol prof. Rudolf Ďuriš z Nitry. Prítomná bola aj riaditeľka Domu Matice slovenskej z Nitry, Drahomíra Pechočiaková a riaditeľ krajskej štátnej knižnice Karola Kmeťku v Nitre, Mgr. František Halama. Zdravicu za Okresné centrum Kresťanskej sociálnej únie v Nitre predniesla RNDr. Edita Tarabčáková.

Vodovod a kanalizácia
Územné rozhodnutie sme dostali 17.9.1997. To bola podmienka pre vydanie stavebno - vodoprávneho povolenia. Vybudoval sa úsek od vodomernej šachty pred obcou cez železničnú trať až po smer ku štátnej ceste. Bolo ešte treba vybaviť povolenie na dočasné pripojenie obce na PSV a vybudovanie prípojky medzi štátnou cestou Čakajovce –Drážovce.

Šport
Po sezóne 97/98 skončili naši futbalisti na výbornom druhom mieste. Po jesennej časti sú druhí. Tréner Uhlárik bol odvolaný z funkcie. Na začiatku sezóny 98/99 sa stáva novým trénerom M. Halás. Tradíciou bol silvestrovský turnaj, ktorý vyhrali „Starí kohúti“ zo Zbehov. Vo finále porazili kolektív Nitrianskeho týždenníka.
Školstvo

Bolo uskutočnených viacero exkurzií (cintorín, Pamätník padlých – Piešťany). Dvaja žiaci sa zúčastnili prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Na LŠH sme obsadili 2. miesto. Za odpredané liečivé rastliny sme dostali 2100 Sk. Školský rok 98/99 sa začal 2. septembra. Na škole bolo 119 žiakov. K novým učiteľom pribudli p. uč. Macáková a p. uč. Šabíková.
Roľnícke družstvo

Výnosy v t na ha:


 
Detský tábor
Už po druhý krát realizoval ERKO myšlienku detského, letného prázdninového tábora v dňoch 19. až 26.7. v krásnom hornatom kraji v Kľačne. Prítomný bol aj duchovný vodca, páter Timotej Pavlík, ktorý celebroval deťom sväté omše. Deti sa oboznámili s obcou Kľačno a mestečkom Nitrianske Pravno. Navštívili aj zámok v Bojniciach, Rajeckú Lesnú a obec Čičmany. Vyšli aj na vrch Kľak s nadmorskou výškou 1360 m. Bol to pre nich vydarený týždeň.

Pohrebná služba
V septembri sa v bývalej predajni mlieka zriadila pohrebná služba. Ponúka široký výber rakiev, vencov, kytíc, kvetinových košov, kahancov ale aj dekoratívnej keramiky a bytových doplnkov. V druhej časti budovy sa pripravujú priestory k potrebám predaja textílií a ošatenia.

Komunálne voľby


Volilo sa 9 poslancov obecného zastupiteľstva a starosta obce.
Za starostu obce kandidoval ako jediný Oskár Bíro.
1. Oskár Bíro     463     NEKA Parlamentné voľby


Referendum

„Ste za to aby národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa zakáže privatizácia týchto strategických podnikov"
1.     Západoslovenské energetické závody, š. p. Bratislava
2.     Stredoslovenské energetické závody, š. p. Žilina
3.     Východoslovenské energetické závody š. p. Košice
4.     Slovenský plynárenský priemysel, š. p. Bratislava
5.     Slovenské elektrárne, a. s. Bratislava
6.     Transpetrol, a. s. Bratislava.“

Účasť našich voličov bola 67%. Celo-republiková účasť nedosiahla 50%, referendum bolo vyhlásené za neplatné.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -