1991 - 2000

1997

1901 | | |


Materiál na výstavbu tribúny poskytla firma Top stroj Nitra. Bol uskladnený v priestoroch pekárne, kde sa ihneď uskutočnili všetky zámočnícke práce, ktoré robili dobrovoľníci z našej obce.
Pomocou žeriava sa postavila na určené miesto. Vďaka patrí vedeniu s.r.o. Top stroj Nitra, vedeniu PD Čakajovce-Drážovce ktoré poskytlo potrebnú techniku a mechanizáciu a našim spoluobčanom ktorý sa podieľali na realizácii prác.
Školstvo
Na LŠH sa žiakom darilo a napokon zvíťazili. Tuhé mrazy v zime spôsobili zamrznutie vody v radiátoroch a potrubí, takže prišlo k havárii ktorej škoda je vyše 50 tisíc Sk. Odišla p. uč. Ratulovská. Nový šk. rok sa začal 2. septembra. Na škole bolo 125 žiakov.
Roľnícke družstvo

Výnosy v t na ha

 
Šport
15. januára odcestovali futbalisti našej obce na zimné sústredenie do Nálepkova. V piatich dňoch absolvovali dvojfázové tréningy pri ktorých získali fyzickú kondíciu, silu a vytrvalosť. 18. januára zohrali priateľský zápas s klubom TKŠ Nálepkovo, ktorý skončil 1:2 pre súpera. Naši futbalisti postúpili z 2. A triedy do majstrovstiev okresu. Po jesennej časti sú na 3. mieste. V silvestrovskom turnaji sa stretli kolektívy z Jelšoviec, Podhorian, Zbehov a prvýkrát družstvo UNISPO z Nitry, zvyšok tvorili rodinné a iné zoskupenia. Víťazom sa stali „Vianočné hviezdy“ zložené z našich hráčov a fanúšikov. Trénera J. Kostolániho, ktorý urobil z naším mužstvom veľký výkonnostný vzostup, nahradil J. Uhlárik.

Knižnica
Mala nižšie percento používania služieb obyvateľstvom ako v roku 1996.
Referendum
23. a 24. mája sa uskutočnilo referendum, ktoré obsahovalo tieto otázky:
1. Ste za vstup SR do NATO?
2. Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?
3. Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?
4. Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR, podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?

Vodovod a kanalizácia
Začiatkom januára bola aktualizovaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na okresný úrad, odbor ochrany životného prostredia. Na okresný vodoprávny orgán bola vo februári podaná žiadosť o povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela - vodoprávne povolenie(stavebné povolenie. Požiadali sme železnice SR o vyjadrenie k aktualizovanému projektu vodovodu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia na križovanie železnice vybudovaním príslušných chráničiek pre uloženie vodovod. a kanál. potrubia. Aby sa dodržal plánovaný termín začatia výstavby, pripravujeme v polovici apríla odovzdanie 1. etapy stavby dodávateľovi stavebno – montážnych prác.

Vandalizmus
V noci z 11. na 12. augusta neznámy páchateľ rozbil desať okien a jedny vchodové dvere na budove ZŠ. Škoda činí sumu 10 000,- Sk.
Detský tábor
Kresťanské spoločenstvo detí /ERKO/ každoročne realizuje detské tábory vo všetkých oblastných centrách. Jedným z týchto centier je obec Veľké Zálužie, ku ktorému patrí i naša detská organizácia. Sedemnásť detí z našej obce a desať z V. Zálužia v termíne od 21. 7. do 27. 7. strávilo časť letných prázdnin v prekrásnom lesnom prostredí chaty Borisko v Jedľových Kostoľanoch. Deti strávili tieto chvíle zbieraním húb, lesných plodov, športovými hrami, posedením a spevom pri táboráku. Počas turistických prechádzok sa zoznámili s blízkym okolím hradu Hrušov a žrebčínom Rybníky kde sa aj povozili na jazdeckých koňoch. Určite sa im ťažko odchádzalo.

Deň matiek
17.mája sa v priestoroch KD uskutočnilo spoločenské podujatie, ktoré bolo venované naši matkám. Predstavili sa im deti z MŠ a ZŠ kultúrnym programom v ktorom sa predstavili básničkami, povedačkami a riekankami. Druhú časť podujatia tvorilo posedenie dôchodcov s poslancami obecného zastupiteľstva.

Odhalenie pomníkov
Z iniciatívy Spoločnosti Dr. Jozefa Tisu z Bánoviec nad Bebravou a obecného zastupiteľstva v Čakajovciach sa uskutočnila v nedeľu 6. júla v parčíku pri slovenskom dvojkríži slávnostná omša venovaná pamiatke A. Hlinkovi a Dr. J. Tisovi, ktorú celebroval rektor Kňažského seminára v Nitre Thdr. Viliam Judák za účasti asi 1500 veriacich zo všetkých kútov Slovenska a zahraničia. Druhú časť programu podujatia tvoril seminár o živote a poslaní prezidenta prvého slovenského štátu Dr. J. Tisu. Hlavný referát predniesol prof. Dr. František Vnuk, posol Slovenska pre rok 1996. Ďalej sa podujatia zúčastnil i poslanec NR SR Ing. Ladislav Lysák, primátor mesta Nitry Ing. arch. Vladimír Libant, zástupcovia Matice slovenskej, politických strán a hnutí, Kanadskej ligy Slovákov i niekoľko zástupcov zahraničných Slovákov. V záverečnej časti seminára boli vzácnymi hosťami odhalené oba pomníky velikánov slovenského národa, ktorých autorom je Štefan Lahučký. Na znak vďaky a uznania mu boli Kanadskou ligou Slovákov a primátorom mesta Nitry odovzdané pamätné medaile.

Október, mesiac úcty k starším
24. 10. sa v KD uskutočnilo kultúrno-spoločenské posedenie dôchodcov z príležitosti mesiaca úcty k starším. Program obohatili svojim vystúpením žiaci ZŠ. Svojich rovesníkov z našej obce prišli piesňami pozdraviť i členovia speváckeho súboru dôchodcov „Jeseň“ z Lužianok.

Nadácia
Bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR 14. 8. jej účelom je podporovať a rozvíjať spoločenský, kultúrny a športový život obyvateľov obce. Získané financie by mali prispieť aj k nadštandardne zabezpečenej výuke v oboch školských zariadeniach , hlavne zaobstarávaním nových druhov učebných pomôcok, vylepšovaním úrovne študijných materiálnych podmienok. Rovnako dôležitou úlohou je iniciatívna podpora a oživenie kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré v nedávnej minulosti zabezpečoval zbor pre občianske záležitosti.

Založenie miestneho odboru MS
25. septembra sa za prítomnosti riaditeľky Domu Matice slovenskej v Nitre, Drahomíri Pechočiakovej, uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie miestneho odboru Ms. Na úvod oboznámila riaditeľka prítomných s významom a poslaním Ms. Najdôležitejším bodom bola voľba orgánov miestneho odboru. Za predsedu bol zvolený starosta obce Oskár Bíro, tajomníčkou sa stala Mária Kukučková a pokladníčkou Eva Adámeková. Hlavnou náplňou činnosti miestneho odboru bude znovuoživenie tradícií a zvyklostí, resp. hodnôt, podpora vzdelávania, spolupráca s riaditeľstvom MŠ a ZŠ, i so správcom farnosti, iniciovanie rozvoja záujmovo-spoločenskej činnosti v obci.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -