1991 - 2000

1996

2283 | | |


6. januára navštívili našu obec traja králi, ktorí potešili svojou návštevou 40 domácností. Nechýbali tradičné vinše a koledy, nápis kriedou, čítanie písma svätého či prosby nebeskému otcovi.
Z dôvodu oživenia tradícií a ľudových zvyklostí v našej obci usporiadal futbalový klub Stavex spoločne s obecným zastupiteľstvom Fašiangový ples, ktorého program tvorilo aj vystúpenie ľudového súboru „Jeseň“ z Lužianok s programom fašiangových zvykov a pochovávania basy. Nechýbal stôl plný pagáčov, slaninky, klobás, chlieb a víno. Rovnako nechýbali povedačky, klebety z úst hercov, ktorí boli odetí v dobových šatoch a krojoch. Medzi účinkujúcimi nechýbal farár, miništrant, hlásnik, trubač, cigáni a čert. Najdôležitejším programom bolo „Pochovávanie basy“ v ktorom účinkovala ozajstná nebohá. Druhá časť tradičných „Cigánskych Vianoc“ v nedeľu vyplnilo divadelné predstavenie ochotníkov z Drážoviec, ktorí sa predstavili s hrou „Páva“ od Boženy Slančíkovej – Timravy. Nakoniec diváci obdarili účinkujúcich vďačným potleskom.
11. a 12. mája sa konala oslava 100-ho výročia posvätenia sochy Panny Márie Ružencovej. Na začiatku vystúpil spevácky súbor „Jeseň“ z Lužianok. Program obohatili aj členovia mládežníckeho spevokolu pri kostole sv. Petra a Pavla v Nitre, v ktorom má zastúpenie aj mládež z našej obce. Obsah hodinového programu tvorili aj otázky, ktorých odpovede vždy smerovali k Márii, k viere, k naozajstným hodnotám. Zamýšľali sa nad otázkami, ktoré sa týkajú ľudských hodnôt. Najväčšou udalosťou bola bohoslužba slova vdp. Farára Františka Kapustňáka. V jeho vystúpení nechýbal dialóg s účastníkmi bohoslužby formou zozbieraných otázok. V odpovediach nechýbali i žartovné príbehy z detstva, štúdií i z pracovného života. Veľmi vzácnym hosťom a účastníkom bohoslužby bola sestra Anabel, členka misijného rádu sestier Kráľovny apoštolov, ktorej rodiskom je ďaleká India. Prítomných oboznámila s jej životným poslaním a získanými skúsenosťami na Slovensku. Druhú časť bohoslužby slova tvorilo požehnanie obnoveného pilieru a sochy Panny Márie Ružencovej, ktoré vykonal Vdp. Dekan Vincent Malý z Lužianok. Asi po prvý krát sa v histórii Čakajoviec konala sviečková procesia.
Slávnostný sprievod tvorilo takmer 700 ľudí s dĺžkou 150 metrov. Púť sa skončila v miestnom kostole. Záverečnou udalosťou bola modlitba Slávnostného ruženca v priestoroch sochy Panny Márie spoločne s Vdp. F. Kapustňákom a správcom našej farnosti Vdp. Jánom Kelemenom. 31. augusta a 1. septembra sa konali oslavy 5.výročia odhalenia Slovenského dvojkríža na počesť padlých spoluobčanov v oboch sv. vojnách. V prvý deň sa konala pobožnosť ktorú celebroval Vdp. J. Kelemen pri Slov. dvojkríži. Na druhý deň sa konala sv. omša, počas ktorej bol posvätený hlavný zvon, ktorý sa natrvalo stal súčasťou kostola.(celebroval otec biskup Dominik Tóth). Potom sa konal slávnostný obed a popoludnie vyplnilo športové podujatie, kde sa v majstrovských zápasoch stretli naši futbalisti s FK Dolné Obdokovce. Slávnostné posvätenie 236 kg ťažkého zvona sa uskutočnilo 24.11. v našom kostole, ktoré vykonal biskup trnavskej arcidiecézy mons. Vladimír Filo. Povedal že jeho zvuk zhromažďuje ľudí k radostným aj smutným stretnutiam, vyprevádza človeka na životnú púť ale aj odlučuje od pozemského života. Nakoniec zvon dopravili výťahom na 15 metrovú vežu. Na zvon sa vyzbierala dobrovoľná finančná zbierka. Tradíciou bola návšteva Mikuláša s čertmi a anjelmi. Prišli aj Lucie, ktoré vymetaním vyháňali zlých duchov, choroby a rozdávali dary hojnosti, plodnosti, pokoja a zdravia.

Koledovanie
Sa uskutočnilo 25. a 26. decembra pod vedením Márii Kukučkovej. Vyzbierané peniaze išli pre deti do mesta Nairobi V Afrike. Dňa 21. 1. 1997 spoločenstvo detí z ERKA zaslalo všetkým koledujúcim deťom z našej obce ďakovnú kartu.

Šport
7. januára sa uskutočnila výročná schôdza futbalového klubu Stavex Čakajovce. Pripomenuli sa klady a nedostatky uplynulej sezóny. Prišlo k zmene trénera, P. Kocinca nahradil J. Kostoláni. 17.januára odišli členovia a hráči nášho futbalového klubu na sústredenie do Popradu, kde okrem tréningov zohrali aj dve prípravné stretnutia. 21. júla sa konali oslavy 60. výročia založenia futbalu v našej obci. Nechýbali zápasy našich žiakov s Výčapami-Opatovcami, žien proti našim fanúšikom a nakoniec nášho mužstva proti Old boys z FC Nitra. Veselú náladu dotvárala dychová hudba „Čermanka“. 28.decembra sa uskutočnil silvestrovský turnaj, ktorý sa hral v mrazivom počasí. V drese „Jelšovčanov nastúpil hráč DAC-u Milan Rimanovský. Po vyrovnaných zápasoch nakoniec zvíťazili Gregušovci s Makovcami. V 2. A triede skončili naši futbalisti na peknom druhom mieste za N. Sadami. Po jesennej časti sú na prvom mieste.

Povodeň
3.apríla bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej pohotovosti, nakoľko hladina rieky Nitry dosiahla výšku 1m nad pätu hrádze. Preto starosta obce zaktivizoval činnosť protipovodňových hliadok, ktoré sledovali stav vodnej hladiny. Keďže prestalo pršať, ráno 4. apríla bola rieka Nitra vo svojom koryte.

Kynologický klub
Vznikol v prvej polovici tohto roku. Členovia klubu tam zdokonaľujú schopnosti svojich psov.

Gastro potraviny
Vznikli v tomto roku. Ich majiteľom je pán Šilhavý. Predáva široký výber potravín a mäsa.

Vodovod a kanalizácia
Prišlo k zásadnej zmene koncepcie pripojenia obce na Ponitriansky skupinový vodovod. Zmena spočíva v tom, že pôvodne vyprojektovaný vodojem a zásobné potrubie z Jelšoviec, ktoré malo byť spoločné pre obidve obce sa budovať nebude. Na porade starostov zainteresovaných obcí (Výčapy-Opatovce, Ľudovítová, Jelšovce, Čakajovce) a zástupcov Západoslovenských vodární a kanalizácií (ZsVAK) bol prijatý návrh Zs VAK a obce Výčapy-Opatovce vybudovať pre tieto obce skupinový vodovod s pripojením na PnSV, vybudovaním spoločného vodojemu k. ú. Výčapy-Opatovce a vybudovaním zásobného potrubia až do Čakajoviec. I keď nová koncepcia pripojenia obce si vyžiada zmenu v územnom a vodoprávnom konaní, termín začatia výstavby nie je ohrozený. Voda bude dodávaná z bánoveckých prameňov. So začatím výstavby sa počíta v apríli 1997 a ukončením v októbri 1998.

Bezkáblová televízia
Zavedie sa v našej obci pre záujemcov. Jej výhodou je zapojenie bez káblov. Umožňuje príjem satelitných a pozemných televíznych signálov (k dispozícii bude spolu 25 programov). Vysielač bude postavený v niektorej z okolitých obcí a bude šíriť signál až do vzdialenosti 35 km. Maximálny zriaďovací poplatok je 5000 Sk. V sume je zahrnutá aj dekódovacia anténa, ktorá je k príjmu signálu nevyhnutná.

Školstvo
V auguste prišlo k vlámaniu, ktorého škoda je 42 tisíc Sk. Na škole je 132 žiakov. Žiaci navštívili pamätník Ľ. Štúra na Bradle a pamätník Ľ. Podjavorinskej. Ku koncu roku sa žiaci venujú zberu liečivých rastlín. Na LŠH obsadili žiaci 4. miesto.

Roľnícke družstvo
Výnosy v tonách na ha:

 
Nadácia pre rozvoj obce
13. decembra sa konalo jednanie obecného zastupiteľstva ktoré rozhodlo o zabezpečení potrebných náležitostí smerujúcich k vzniku nadácie pre všestranný rozvoj našej obce. 11. a 25. januára sa konali prípravné, pracovné zasadania. Výsledkom zasadaní bolo zostavenie štatútu nadácie, vypracovanie podkladov pre zriaďovateľskú listinu, vytvorenie orgánov nadácie a ich zloženie. Podľa zákona je treba požiadať ministerstvo vnútra SR o registráciu nadácie.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -