1995

2027 | | |


Koniec školského roka bol ukončený o deň skôr z dôvodu návštevy pápeža Jána Pavla. Na ZŠ bolo v septembri 143 žiakov. 15 decembra boli vyhlásené chrípkové prázdniny.
Šport
Futbalisti postúpili z 3.A do 2.A triedy. Po jesennej časti sú na peknom 3 mieste. V predposledný deň v roku sa uskutočnil už tradičný Silvestrovský turnaj v ktorom vyhrali poslanci obecného zastupiteľstva nad Zbežanmi

Kultúra
Ako už každý rok navštívil našu obec Mikuláš, ktorý obdarúval malé deti. Takisto nás neobišli ani tajomné Lucie, ktoré vymetaním husími krídlami vyháňali zlých duchov. a choroby. Uskutočnila sa aj Vianočná súťaž o najkrajšie vyzdobený stromček a oblok. Na konci roku už tradične navštívili starosta obce a niektorí poslanci svojich bývalých spoluobčanov, ktorí žijú v penziónoch. Pridali sa aj deti z MŠ, ktoré kultúrnym programom vyčarili na ich tvárach úsmev.

Knižnica
Začala fungovať koncom tohto roka. Občania ju navštevujú veľmi málo.

Roľnícke družstvo
Výnosy v tonách na ha:


Vodovod a kanalizácia
Tento rok boli vykonané meračské práce ktoré umožnili definitívne osadenie vodojemu a čistiarne odpadových vôd. Na vypracovaní projektu sa podieľali viaceré projektové organizácie. Bolo treba intenzívne pracovať na riešení majetkoprávnych vzťahov na trvalé odňatie pôdy na výstavbu spomínaných zariadení. Takisto bolo potrebné získať súhlas majiteľov a užívateľov na použitie pôdy na pokládku vodovodného a kanalizačného potrubia. Predpokladané vydanie vodoprávneho povolenia je máj 1996. Stavebné práce by mali začať v druhom polroku 1996.

Miroslav Bača začal tento rok podnikať v priestoroch bývalého obchodu s priemyselným tovarom šitím pracovných odevov