1991 - 2000

1993

2587 | | |


1.januára 1993 bola rozdelená Česká a Slovenská federatívna republika a vznikli dva samostatné štáty:
Česká republika
Slovenská republika
Vznik Slovenskej republiky sa na mnohých miestach oslavoval. Ľudia v noci z 31. decembra 1992 na 1. januára čakali na hodín, aby spoločne na uliciach a námestiach oslávili vznik samostatného Slovenska. Štátnou hymnou sa stali dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska. Štátnym znakom je trojvršie s dvojkrížom. Štátnou vlajkou je bielo – modro – červená trikolóra so štátnym znakom uprostred.

Voľba prezidenta
V januári 1993 mala Národná rada Slovenskej republiky dôležitú úlohu – zvoliť prezidenta republiky. V 1. kole boli navrhnutí štyria kandidáti: Roman Kováč, Milan Vtáčnik, Jozef Prokeš. Keďže v 1.kole ani jeden kandidát nezískal potrebný počet hlasov, nasledovalo 2.kolo prezidentských volieb vo februári. HZDS navrhlo Michala Kováča, ktorý bol dostatočným počtom hlasov zvolený za prezidenta SR.

Zlatý poklad SR
8. januára usporiadala Matica Slovenská reprezentačný ples v bratislavskej Redute, kde sa poriadala dobrovoľná zbierka na Zlatý poklad SR. K 5. máju 1993 tvorilo Zlatý poklad (zbierku naň) 60 miliónov úhrnom, z toho 10 miliónov Sk, 4 milióny zahraničnej meny. Ostatok tvorili vzácne predmety z drahých kovov. V auguste 1993 zbierka zahraničných Slovákov činila 125 tisíc amerických dolárov, 67 tisíc nemeckých mariek, 56 tisíc kanadských dolárov. Predsedom Asociácie zahraničných Slovákov sa stal Marián Šťastný, bývalý reprezentant v ľadovom hokeji, teraz žijúci v Kanade.

Uznanie SR
Vznik SR neušiel pozornosti ani v svetových médiách. Dňa 2. januára 1993 uznal SR prezident USA G. Bush. Dňa 3. januára to bolo už 70 krajín sveta.

Odluka meny devalvácie
Vo februári 1993 došlo k odluke českej a slovenskej meny. Kolkujú sa federálne bankovky. 9.-10. júla je devalvovaná slovenská koruna. V auguste dochádza k postupnej výmene federálnych bankoviek a mincí za slovenské. Od 1.augusta sú stiahnuté z obehu niektoré mince.

Štátne hranice
V júli bol zrušený voľný prechod medzi Českom a Slovenskom. Boli zriadené colnice na určených miestach. Hraničné kamene z andezitu boli vyrobené v Krupine v celkovom náklade 1.400 000 Sk.

Vojenská prezenčná služba
Vojenská prezenčná služba bola skrátená z 18 mesiacov na 12 v štyroch nástupných termínoch (január, apríl, júl, október).

Poplatky
V marci boli zvýšené poplatky za telefón, cestovné autobusom (Čakajovce – Nitra z 5 na 7 Sk), cestovné vlakom z 2 na 3 Sk. 2. augusta bolo zvýšenie cien v porovnaní s decembrom 1992 o 14,2%.

Kultúra
V júli 1993 boli z Argentíny na Národný cintorín v Martine prevezené pozostatky J. C. Hronského, ktorý do Argentíny emigroval, z USA pozostatky speváčky Janky Guzovej. V dňoch 9.-10.júla 1993 boli v Hlbokom veľké oslavy 150. výročia založenia spisovnej slovenčiny.

Obecný úrad
Ako si v prvom roku vzniku SR počínali občania našej obce? Reštitučný zákon spôsobil, že budova miestneho národného výboru, neskôr obecného úradu, musela byť vrátená pôvodným majiteľom – rodine Rolfesových. Takže sa obecný úrad ocitol bez strechy nad hlavou. Našlo sa núdzové riešenie – adaptáciou priestorov požiarneho skladu sa pripravil priestor na prácu pracovníkov OÚ. Náklady na adaptáciu boli asi 10 tisíc Sk. Organizačne sa na tejto činnosti podieľali poslanci obecného zastupiteľstva na čele so Štefanom Lahučkým. V júni 1993 bol obecný úrad presťahovaný do upravených priestorov.

Výstavba
Na kultúrnom dome sa nad kuchyňou a javiskom robil nový krov a vymieňala sa strešná krytina (Štefan Lahučký, Štefan Glézl a nezamestnaní určení na verejno – prospešné práce).

Plynofikácia
V snahe zekologizovať a spríjemniť bývanie obyvateľom obce, dal obecný úrad vypracovať projekt na plynofikáciu pre časť obce Domovina firme Stapring z Nitry. Bolo urobené výškové zameranie obce na celú dedinu v nákladoch 66.150 Sk. V decembri bolo uskutočnené vyfinancovanie regulačnej stanice na plyn (spolu s obcou Zbehy) v nákladoch 1.678.385,- Sk a stredotlak z Nových Sadov.

Kostol
Z dobrovoľnej zbierky občanov bola financovaná maľovka kostola, ktorá trvala cca 2 mesiace. Vyzbieralo sa 43.860,- Sk (iný údaj – 42.860,- Sk). Omše sa v tom čase konali v kultúrnom dome. Maľovku v júni vysviacal biskup Tóth.

Kultúra, šport
Keďže pred časom Jednota zrušila predajňu mlieka, priestory vzal do ekonomického prenájmu Peter Šesták a zriadil v nej videopožičovňu. V marci navštívila našu obec zábavná skupina VELTRA s herečkou Majou Velšicovou. Každoročne sa v auguste konajú oslavy pri dvojkríži – spomienka na padlých občanov v 1. a 2. sv. vojne. Futbalisti sa tohto roku v 3.A skupine umiestnili na 5. mieste

Školstvo
V školskom roku 93/94 bolo na základnej škole 150 žiakov v ôsmich triedach, 2 oddelenia školskej družiny pre ročníky 1.- 4. Do dôchodku odchádzajú dlhoročné učiteľky Oľga Molčanová a Genovéva Horváthová. Zo ZŠ odchádza aj vychovávateľka školskej družiny Margita Mrázeková na ZŠ Podhorany. Prichádza nová učiteľka zo ZŠ Drážovce PaedDr. Agnes Buchová. Pri ZŠ pracuje rada školy, ktorú tvoria niektorí učitelia a dvaja zástupcovia stredných škôl z Nitry. Na materiálne vybavenie školy prispievajú finančnými čiastkami sponzori, najmä bratia Miroslav a Milan Čentéšovci, Augustín Bojda. Koncom mája sa uskutočnil jubilejný 30. ročník LŠH mládeže v Zbehoch. V kolektívnych športoch a ľahkoatletických disciplínách si naši malí športovci počínali výborne a zvíťazili. Divadelný súbor Lastovička sa tento rok predstavil s hrou O princeznej Kvapôčke. V MŠ bolo k septembru 1993 prihlásených 35 detí v jednom oddelení. Pracujú tri učiteľky. V školskej jedálni v MŠ sa stravujú aj žiaci a učitelia ZŠ. O budovu MŠ prejavili záujem bývalí majitelia.

Roľnícke družstvo
RD sa po rozdelení radí svojimi výsledkami na popredné miesto v okrese. V tomto roku dosiahli nasledovné hektárové výnosy v tonách:

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -