2001 - 2010

2008

2514 | | |


Výstavba v obci
V januári Obecné zastupiteľstvo navrhlo výstavbu bytoviek v našej obci. Bola podaná žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo výstavby SR na 18-bytovú jednotku. V mesiacoch júl a august sa začalo s budovaní chodníkov od železničnej trate popri parku po autobusovú zastávku pri družstve. Zároveň bolo na tomto úseku dobudované verejné osvetlenie.
V spolupráci so Slovenskou správou ciest sa v októbri 2008 podarilo vybudovať poloostrovčeky na riadenie dopravy.
V rámci stavby Čakajovce - vodovod a kanalizácia sa v októbri budovali kanalizačné potrubia na Zdravotníckej ulici spolu s kanalizačnými prípojkami na Hlavnej ulici. Na tieto stavby sme dostali z Environmentálneho fondu 4,6 mil. Sk. Obecný vodovod bol oficiálne odovzdaný na prevádzkovanie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v novembri 2008.
29. novembra sa uskutočnilo verejné zhromaždenie v KD z dôvodu prejednania pripomienok k pripravovanému územnému plánu. Na krajinno-ekologický plán ktorý je súčasťou územného plánu obec získala 60 tisíc korún. V decembri sme dostali nenávratnú finančnú výpomoc na stavbu 18-bytového domu z Ministerstva výstavby SR. Obec si na túto stavbu berie 30 ročný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
17. decembra bol položený základný kameň 18 bytového domu. Na tejto akcii boli prítomní: riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Miroslav Kašuba a jeho zástupca Ľudovít Chropovský, zástupkyňa KSÚ Nitra Oľga Chrenková, zástupcovia stavebnej firmy AGSING, ktorá bude stavbu realizovať: Pavol Mada, Ing. Peter Števuľa a ďalší. Stretnutie spestrilo vystúpenie folklórneho súboru Matičiari. Koncom roku sme dostali na opravu strechy školy necelý milón korún z Krajského školského úradu v Nitre.

Podujatia
 • Prvého februára sa konal školský a o deň neskôr farský karneval. 2. februára sa uskutočnila aj fašiangová zábava a 3. februára sme slávili fašiangy.
 • 28. marca na Deň učiteľov bola ocenená riaditeľka našej Základnej školy Jolana Kolárová Krajským školským úradom v Nitre.
 • 27. apríla u nás vystúpil divadelný súbor Konvalinky z Nového Mesta nad Váhom s hrou Kamenný chodníček. 
 • Od 14. do 24. apríla bola obchádzka kvôli oprave hlavného železničného priecestia a zároveň oprave štátnej cesty 3. triedy. 
 • 30. apríla sa uskutočnilo tradičné stavanie mája pred reštaurácou Gastro. S kultúrnym programom vystúpili deti z Materskej školy a folklórny súbor Matičiari. Reštaurácia Gastro zadarmo čapovala pivo a kofolu. Ženy z jednoty dôchodcov napiekli sladké a slané koláče a osúchy sponzorsky dodala pekáreň Bojda.
 • 1. mája sa uskutočnil turistický výlet rodičov s deťmi na Drážovský kostolík. 5. mája sa uskutočnila púť detí do Rajeckej Lesnej, ktorú organizovalo eRko. 
 • 11. mája prebehli oslavy Dňa matiek v Kultúrnom dome. V programe vystúpili deti z Materskej a Základnej školy a folklórny súbor Matičiari. 17. mája eRko organizovalo Deň radosti v Lukáčovciach pre Nitrianske oblastné centrum. Pre deti boli pripravené tanec a rôzne súťažné a športové disciplíny. 
 • 18. mája sa uskutočnilo prvé sväté prijímanie detí z tretieho ročníka 24. mája eRko organizovalo spolu s Farským úradom púť detí do Marianky spojenú s turistikou z Rače do Marianky. 
 • 31. mája Kynologický klub organizoval prezentáciu pri príležitosti Dňa detí. 2. júna obec v spolupráci so Základnou školou usporiadala tretí ročník Dňa proti drogám v areáli ZŠ.
 • 8. júna Obecný úrad pri príležitosti Dňa otcov usporiadal športové akcie na futbalovom štadióne - ukážky kynológov, zápas rodičov s deťmi, opekačku a sladké odmeny pre deti. Potom sa odohral zápas A mužstva Čakajovce - Drážovce, ktorý sa musel pre prudký dážď prerušiť a dohrať o týždeň neskôr (Čakajovce vyhrali).
 • 29. júna sme oslavovali 10. výročie založenia Miestneho odboru Matice Slovenskej a folklórneho súboru Matičiari. V programe osláv vystúpilo šesť speváckych skupín z okolia Nitry: zmiešaný spevácky zbor Lehoťanka z Lehoty, zmiešaný spevácky zbor Lužančanka z Lužianok, spevácka skupina z Akšiniec, folklórny súbor Tradícia z Nitry-Dražoviec, ženská spevácka skupina Nádej z Výčap-Opatoviec, folklórny súbor Matičiari z Čakajoviec. Pri tejto príležitosti Mária Miháliková, riaditeľka Domu Matice Slovenskej v Nitre, odovzdala ďakovné listy členom Miestneho odboru Matice Slovenskej. Miloš Bača z Odboru kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja odovzdal ďakovné listy bývalým aj súčasným členom folklórneho súboru Matičiari. Vystúpenia všetkých speváckych skupín vyvolali u divákov veľký ohlas a záujem. 
 • Od 30. 6. do 4. 7. Základná škola organizovala denný Detský tábor.
 • Od 3. 8. do 9. 8. eRko organizovalo Kresťanský letný táborv Nitrianskom Pravne. 
 • 19. októbra sa uskutočnili oslavy pri príležitisti Mesiaca úcty k starším. V programe vystúpili deti z Materskej a Základnej školy, folklórne súbory Matičiari, Zálužanka a Lužančanka. Obecné zastupiteľstvo rozdávalo občanom nad 60 rokov darčeky (utierky a uteráky). 
 • 26. októbra u nás vystúpil radošinský divadelný súbor Hlavina s predstavením Kúpeľná sezóna. 29. októbra Základná škola organizovala Deň otvorených dverí. 
 • 5. decembra deti z Materskej školy a Základnej školy oslavovali príchod Mikuláša. 25. decembra deti z eRka vystúpili s jasličkovou slávnosťou v našom kostole. 26. decembra sa uskutočnil už 14. ročník Dobrej noviny.
 • 27. decembra na sviatok Sv. rodiny u nás vystúpili folklórne súbory Matičiari a Čabanka z Čabu s vianočným pastorále. Počas zimných prázdnin sa pre deti, mládež a dospelých organizovali súťaže v stolnom tenise v miestnom Kultúrnom dome.
V roku 2008 sa narodili:
  Meno a priezvisko číslo domu dátum narodenia matka otec
1. Diana Kudreyová 102 13. 1. 2008 Mária Ovarosová Peter Kudrey
2. Natália Vršanská 76 18. 2. 2008 Martina Botková Jozef Vršanský
3. Viktória Pulmanová 174 22. 3. 2008 Žaneta Macková Peter Strešík
4. Dávid Strešík 124 23. 3. 2008 Silvia Strešíková Mário Strešík
5. Simona Molnárová 131 30. 4. 2008 Patrícia Molnárová Róbert Molnár
6. Viktória Bublová 372 8. 9. 2008 Lenka Lauková Peter Bubla
7. Oliver Sucháň 378 16. 9. 2008 Lenka Sucháňová Ľuboš Sucháň
8. Samuel Berec 110 27. 9. 2008 Mária Berecová Ján Berec
9. Adrián Bložek 288 22. 11. 2008 Lucia Lutišarová Adrián Blažek
10. Matej Mako 255 18. 12. 2008 Helena Maková Daniel Mako

V roku 2008 zomreli:
  Meno a priezvisko číslo domu dátum narodenia dátum úmrtia miesto úmrtia
1. Milan Németh 36 6. 10. 1943 20. 1. 2008 Nitra
2. Vincencia Galbavá 360 6. 6. 1926 14. 2. 2008 Nitra
3. Alfonz Belák 384 19. 2. 1937 2. 3. 2008 Nitra
4. Pavol Bača 263 28. 3. 1952 10. 3. 2008 Čakajovce
5. Augustín Bojda 235 10. 8. 1941 16. 3. 2008 Nitra
6. Jozef Mako 297 21. 6. 1922 21. 4. 2008 Nitra
7. Pavel Polák 256 22. 2. 1945 30. 4. 2008 Čakajovce
8. Ľudmila Gregušová 365 16. 3. 1939 8. 5. 2008 Nitra
9. Agneša Bojdová 198 21. 11. 1930 9. 6. 2008 Nitra
10. Ján Lacuška 114 13. 10. 1937 12. 8. 2008 Bratislava
11. Jozef Bačinský 192 24. 4. 1921 24. 9. 2008 Čakajovce
12. Tibor Briška 371 12. 8. 1942 2. 10. 2008 Čakajovce
13. Jozef Čeretka 196 17. 7. 1938 6. 10. 2008 Čakajovce
14. Estera Mesiarkinová 129 13. 5. 1960 16. 10. 2008 Nitra
15. Pavel Bojda 343 10. 8. 1927 7. 11. 2008 Čakajovce
16. Helena Tóthová 216 6. 9. 1926 4. 12. 2008 Nitra

V roku 2008 sa zosobášili nasledovné páry:
   dátum sobáša  Meno a priezvisko
1. 2. 2. 2008 Zuzana Schneiderová a Peter Šiška
2. 1. 3. 2008 Valéria Kolompárová a Marián Barkóci
3. 5. 4. 2008 Marcela Dekanovská a Henrich Bíro
4. 26. 4. 2008 Martina Černáková a Juraj Tóth
5. 26. 4. 2008 Lucia Vodová a Juraj Bojda
6. 3. 5. 2008 Slavomíra Bojdová a Vojtech Mládek
7. 9. 5. 2008 Daniela Bírová a Ladislav Machata
8. 10. 5. 2008 Noémi Kertészová a Andrej Bača
9. 10. 5. 2008 Eva Krajancová a Róbert Lazár
10. 17. 5. 2008 Andrea Zúdorová a Branislav Bojda
11. 28. 6. 2008 Kristína Ivančíková a Ľubomír Miko
12. 30. 8. 2008 Viera Rácová a Martin Lazar
13. 30. 8. 2008 Zuzana Bojdová a Marek Bojda
14. 6. 9. 2008 Michala Pavčíková a Štefan Mikuš
15. 13. 9. 2008 Dana Bírová a Karol Kováč
16. 29. 11. 2008 Anna Madová a Martin Fúska

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školský rok 2007/2008 sa začal 3. 9. slávnostným otvorením pred budovou školy.
Pedagogický zbor:
1. trieda Mgr. Jana Civáňová
2. trieda Mrg. Miroslava Kolárová
3. trieda Mgr. Mária Livovská
4. trieda Mgr. Zuzana Kučerová
5. trieda Mgr. Anna Schneiderová
6. trieda Ing. Soňa Paulovičová
7. trieda Mgr. Janka Matúšová-Toroková
8. trieda PaedDr. Mário Tantoš
9. trieda Mgr. Júlia Ivaničová
Výchovná poradkyňa: Ing. Soňa Paulovičová
Vychovávateľka: Viola Bojdová
Katechéti: Mgr. Peter Hayden
  Mgr. Anna Kudleyová
 
Po odchode J. Matúšovej na materskú dovolenku je triednym učiteľom aj v VI. ročníku M. Tantoš. Anglický jazyk od 11. 2. 2008 vyučuje študentka FF UKF v Nitre Stanislava Čayaková. Žiaci pracovali v nasledovných krúžkoch: počítačový, tanečný, kynologický, Šikovné ruky, Nemčina hrou, príprava na prijímačky. Škola každoročne pozýva rodičov a verejnosť na Deň otvorených dverí. Počas tohto dňa je pripravené neštandartné vyučovanie a rôzne akcie.
 • Súťaže: najväčšie úspechy dosiahli žiaci v matematických súťažiach - Olympiáde a Pytagoriáde. V okresnom kole Matematickej olympiády zvíťazil náš žiak Norbert Danišik z 8. ročníka. Žiaci sa ďalej zúčastnili nultého ročníka Olympiády slovenského jazyka, ktorú organizovalo MŠ SR a súťaže v prednese povestí - Šaliansky Maťko. Dvaja žiaci 8. a 9. ročníka na zúčastnili na orientačnom behu v Sade Janka Kráľa v Nitre. Žiaci obsadili druhé miesto v okresnej súťaži v malom futbale.
 • Karneval sa uskutočnil v predvečer polročných prázdnin a nechýbala na ňom bohatá tombola. Týždeň detskej radosti mal podobu rôznych aktivít v čase mimo vyučovania - stolný tenis, PC hry, súťaže v zručnosti, vedomostná súťaž, vychádzka a športové hry. 
 • Od 18. do 21. 2. trval týždeň kinematografie. Pre žiakov 6. až. 9. ročníka boli premietané rôzne náučné a zábavné filmy. 
 • 29.11. 2007 žiaci 5. až 9. ročníka navštívili multimediálny protidrogový koncert v Orbise. 
 • 4. 12. 2007 žiaci 1. až 4. ročníka navštívili divadelné predstavenie Zabudnutý čert.
 • Výchovný koncert pre všetkých žiakov usporiadal spevák Viktor. 9. júna im predviedol svoje umenie artista a ekvilibrista z Čiech. Divadelné predstavenie Statky-zmätky v DAB v Nitre navštívili žiaci 8. a 9. ročníka. 
 • 2. júna škola zorganizovala v spolupráci s Obecným úradom akcie pre deti. Pozvanie prijali príslušníci polície, ČK a CO. Súčasťou programu bol náučný chodník v areáli školy. 
 • 6. júna sa všetci žiaci zúčastnili Dňa polície - Deň boja proti drogám na futbalovom štadióne v Nitre. 
 • Vyučovanie v tomto školskom roku bolo narušené chrípkovou epidémiou, čoho následkom boli chrípkové prázdniny v decembri 2007. Na konci školského roku sa žiakom aj učiteľom vydaril jednodňový výlet na kúpalisko v Nových Zámkoch.
Folklórny súbor Matičiari a Klub dôchodcov
Rok 2008 bol významný najmä pre Miestny odbor Matice Slovenskej, ktorý oslavoval 10. výročie svojho založenia. Oslavy prebehli 29. júna a zúčastnilo sa ich veľa hostí, vrátane piatich folklórnych a speváckych súborov z okolitých obcí. Súčasťou Miestneho odboru Matice Slovenskej a Miestneho odboru Jednoty dôchodcov je folklórny súbor Matičiari. Folklórny súbor v priebehu roka uskutočnil 43 podujatí a vystúpení. Boli to vystúpenia hlavne v Nitre a v okolitých obciach: Lužianky, Výčapy-Opatovce, Hruboňovo, Dražovce, Alekšince, Koniarovce, Lehota, Veľké Zálužie, Janíkovce, Čab, Štitáre, Žirany, Nové Sady, Čermany. Za najväčší úspech súbor považuje vystúpenie na oslavách 145. výročia založenia Matice Slovenskej v Martine a vystúpenie na Kysuckej lýre v Kysuckom Novom Meste. Veľa činností a akcií realizujú s družobnými organizáciami: MO JD družbou s MO JD z Lužianok a MO MS družbou s MO MS z Janíkoviec. 
Miestny odbor Jednoty dôchodcov a Miestny odbor Matice Slovenskej uskutočňoval svoju činnosť v štyroch oblastiach:
 • výchovno-vzdelávacia oblasť - zorganizovanie prednášky na tému „Správne stravovanie a ochrana proti civilizačným chorobám“,
 • kultúrno-výchovná oblasť: s družobnou organizáciou z Lužianok zorganizovali Urbankovské oslavy v dražovských viniciach. V októbri - Mesiaci starších zorganizovali „Športové popoludnie“ s družobnou organizáciou v Janíkovciach,
 • duchovná oblasť - zrealizovali výstavu pod názvom „Vďakyvzdanie plodom zeme“ kde vytvorili obrazy z rôznych plodov: ryže, šošovice, fazule, slnečnice, krupice a kokosu. Spolu s družobnou organizáciou z Lužianok sa na sviatok sv. Michala zúčastnili bohoslužieb pri kostolíku sv. Michala v Dražovciach. Posedenie pod stromčekom s vianočným pastorále uskutočnili spolu so súborom z Čabu. 
 • Spoločensko-prospešná oblasť: uskutočnili dve brigády s cieľom udržiavať čisté prostredie okolo Jednoty a Klubu dôchodcov. 

Miestny odbor Matice slovenskej sa v priebehu roku rozšíril o 12 nových členov, čiže ich počet stúpol na 40.

Roľnícke družstvo
Predseda PD: Ing. Štefan Kurej
Ekonóm: Vlasta Candráková
Rok 2008 bol 18. rokom samostatného hospodárenia PD Čakajovce a Dražovce. Hospodársku činnosť družstva poznačilo niekoľko okolností:
 • významný a rýchly nárast cien vstupov do výroby po vlaňajšej neúrode a nárast cien 
 • rastlinných komodít v roku 2007 (hnojivá, chemická ochrana) aj o 50 %, ich ceny však v roku 2008 neklesli, hoci situácia bola opačná - vysoká úroda obilnín- dlhotrvajúca žatva
 • obrovský prepad nákupných cien agrokomodít na svetových trhoch počas sezóny, čo je historicky nenormálne, medziročný prepad cien o 50 - 60 %
 • nástup svetovej finančnej krízy
 • nástup odbytovej krízy
 • pokračovanie likvidácie chovov ošípaných kvôli vysokej stratovosti v celej SR
 • vrcholný prejav neodbornosti- rozhodnutie Európskej komisie o plošnom zvyšovaní mliečnej kvóty napriek tomu, že európsky trh s mliečnymi produktmi je zasýtený a pre vysoké ceny sa nedokážu presadiť
 • rapídne znižovanie nákupnej ceny mlieka (v priemere z 12 Sk/kg na 8 Sk/kg)
 • obmedzenie až likvidácia chovov dojníc
 • zastavený obchod s pšenicou, jačmeňom, kukuricou- zastavený finančný kolobeh
 • mešká intervenčný nákup
 • spomalenie schvaľovacieho procesu projektov Programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013 zo strany MPSR.
Aj v tomto roku družstvu ubudla orná pôda, čo zapríčinila rozširujúca sa výstavba priemyselného parku „Sever“ Dražovce. Na najúrodnejšej pôde vyrástla v Čakajovciach hala na výrobu plastových okien, záber bol 2 ha a ďalší kvôli obecnej bytovke. V tomto roku družstvo obrábalo pôdu na zvýšenej výmere o 27,49 ha, krátkodobo uzavtorilo zmluvu s pasienkovým spoločenstvom Mlynárce. 
Od roku 1993 družstvo prišlo o 110 ha ornej pôdy a nevie sa brániť, vzhľadom na nevymožiteľnosť práva. Zákon na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu už neplatí a za zmenu ornej pôdy na stavebný pozemok sa neplatili žiadne pokuty. Napriek týmto problémom poľnohospodárske družstvo ukončilo hospodársky rok 2008 s kladným hospodárskym výsledkom. Výnosy boli vo výške 47 336 874,63 Sk pri celkových nákladoch 46 480 557,54 Sk. Zisk po zdanení bol vo výške 483 684,09 Sk.

Rastlinná výroba
V tomto roku bola nezvyčajne dlhá, mesiac trvajúca žatva. Našťastie počasie neovplynilo kvalitu potravinárskeho obilia a po konečnom zúčtovaní družstvo dosiahlo vysokú úrodu. Nad naším územím sa prehnala víchrica, ktorá sčasti zničila porast repky, ale škodu vykrylo plnenie poistnej udalosti vo výške 280 tis. Sk. U pestovaných plodín boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
 Plodina  ha  úroda
v t/ha
Pšenica 271,57 7,15
Jačmeň 212,79 6,11
Repka 101,82 3,54
Kukuričné zrno 106,85 9,54
Slnečnica 71,53 2,01
Cukrová repa 66,10 71,79
Mak 47,85 0,42
Tržby rastlinnej výroby 27 359 218 Sk.

Nižšiu úroda v medziročnom porovnaní o 0,85 t/ha bola u slnečnice, ale z objektívnych príčin. Porast poškodila lesná zver a časť plochy sa musela uvoľniť ešte pred zberom, kvôli výstavbe novej haly v priemyselnom parku. Mimoriadne úrodný rok spôsobil v medziročnom porovnaní u ostatných plodín výrazné zvýšenie úrod. Po prelomovom roku 2006 v pestovaní cukrovej repy a vstupe do EÚ zabezpečovali odbyt produkcie pestovateľské kvóty. Postupne však dochádzalo k znižovaniu nákupných cien a tiež produkčných kvót tejto plodiny. Napriek kompenzačným platbám družstvo tým prišlo o isté tržby za CR. 
Ďalšie významné zmeny v organizácii trhu s cukrom boli schválené v roku 2007. Cieľom zmien bolo ešte výraznejšie obmedzenie produkčných kvót. Pestovatelia mali dostať dodatočnú platbu 237,5 Eur/t kvóty, ktorej sa vzdajú. Akékoľvek ďalšie ohraničenie produkčných limitov by spôsobilo závislosť štátu od dovozu cukru. K žiadnemu poklesu však nedošlo v najväčších produkčných krajinách EÚ, tie nákupom dodatkových kvót svoje produkčné limity ešte zvýšili.
Úsek mechanizácie v roku 2008 pracoval dobre z pohľadu zabezpečenia potrieb pre vlastné úseky rastlinnej a živočíšnej výroby. Nezanedbateľné sú tržby za uskutočnené a vyfakturované služby vo výške 622 640,20 Sk. V roku 2007 družstvo úspešne začalo prípravné práce na projekte v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013. Snahou družstva je získať 40% podporu zo zdrojov EÚ OS1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva. Projekt nesie názov: „Modernizácia skladovania, pozberovej úpravy zrnín a strojového parku na farme Čakajovce“.
Prvá etapa bola zrealizovaná v roku 2007 v celkovej výške 5 814 275,40 Sk. V druhej etape v roku 2008 sa preinvestovalo 9 858 603,40 Sk za GPS navádzací systém a čističku obilia MAROT a technológiu.
Živočíšna výroba
Na tomto úseku družstvo zabezpečuje chov hovädzieho dobytka, chov kráv s tržnou produkciou mlieka, odchov teliat a jalovíc. Výkrm býkov je obmedzený. Hlavná pozornosť na tomto úseku bola venovaná výrobe mlieka, jeho množstvu a kvalite. Mlieko bolo dodávané do RAJO Bratislava. V roku 2007 sa trhu s mliekom v SR začalo dariť a celosvetový nárast nákupných cien surového kravského mlieka sa začal prejavovať na raste nákupných cien aj na Slovensku. Nákupná cena aspoň pokrývala výrobné náklady, ktoré boli okolo 12 Sk/l. Ale od začiatku roku 2008 postupne dochádzalo k znižovaniu nákupnej ceny mlieka, od 12 Sk/kg za január až po 8,10 Sk/kg v decembri.
Po zrušení vlastného chovu ošípaných, družstvo zabezpečuje výrobu ošípaných len z nakúpených odstavčiat. V septembri 2008 nakúpilo 464 odstavčiat o hmotnosti 11 575 kg. Na bitúnok dodalo len 69 jatočných ošípaných o hmotnosti 6 227 kg s priemernou cenou 40 Sk/kg.
Produkčné ukazovatele na úseku živočíšnej výroby:
Odchov teliat na 100 ks kráv v ks 91,44
Tržby za mlieko v tis. Sk 5 881
Tržby za zvieratá v tis. Sk 1 773
Tržby ŽV spolu v tis. Sk 7 654
Tržby z predaja základného stáda 268

Orientačné ceny základných potravín v decembri 2008
(zaznamenané z dôvodu prechodu na euro)
Chlieb 30-46 Sk
Rožok obyčajný biely 2,20 Sk
Rožok celozrnný 4 Sk
Mlieko 18-22 Sk
Maslo - 25 dkg 35 Sk
Tavený syr 25-40 Sk
Jogurt 7-14 Sk
Syr eidam 1kg 140-200 Sk
Vajíčka 1 ks 2,80-4 Sk
Krkovička 130-140 Sk
Šunkový saláma 145-165 Sk
Suchá saláma 200 Sk
Spišské párky 130-200 Sk
Polo diétne párky 54 Sk
Kurča 55-80 Sk
Kapor 110 Sk
Rybie konzervy 24-36 Sk
Domáca klobása 145 Sk
Banány 30-40 Sk
Jablká 20-35 Sk
Múka 14 Sk
Cukor práškový 36 Sk
Cukor kryštálový 33 Sk
Špagety od 12 Sk
Kolienka 12 Sk
Fliačky 12 Sk
Ryža 36 Sk
Zemiaky 7-16 Sk
Olej 1 liter 50 Sk
Pivo čapované 0,5 l 20 Sk
Kakao od 17 Sk
Čokoláda 100g od 24 Sk

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -