2001 - 2010

2006

2787 | | |


Dianie v obci
 • 22. januára oslávila naša najstaršia občianka pani Mária Galbavá 96. narodeniny.
 • 25. januára sa uskutočnila nahrávka do regionálneho vysielania Slovenského rozhlasu, na ktorej sa zúčastnili: Genovéva Horváthová za Matičiarov a Klub Jednoty dôchodcov, Karol Lazar za Deti vetra, Peter Bača - majster Slovenska v streľbe, ľudový umelec Štefan Lahučký za Klub dôchodcov, J. Bíro za Zväz poľovníkov, Žákovič za Kynologický klub a starostka obce Mária Berecová.
 • 29. januára sa desiati Čakajovčania zúčastnili na lyžovačke v Kálnici spolu s obyvateľmi obce Hruboňovo. V tomto mesiaci bol silný mráz pri ktorom zamŕzala voda vo vodovodných prípojkách. Najchladnejšia noc bola z 24. na 25. januára, kedy sme namerali -20°C.
 • 11. februára zorganizovali eRko a farský úrad farský karneval.
 • Na obecnej lyžovačke 12. februára sa zúčastnili aj obce Zbehy, Hruboňovo a Čermany.
 • 17. februára v miestnej Základnej škole okrem karnevalu prebehla aj akcia s názvom „Noc plná hier“ za účasti regionálnej televízie Z.
 • Fašiangy sa v našej obci oslavovali 19. februára v Kultúrnom dome, ale účasť na nich bola nízka.
 • Ples kynológov sa uskutočnil 25. februára.
 • Členovia súboru Matičiari nás reprezentovali na fašiangovom vystúpení v Hruboňove a Čermanoch 26. februára. So svojím fašiangovým pásmom vystúpili aj na výročnej schôdzi COOP Jednoty v klube dôchodcov o deň neskôr.
 • 18. februára oslávil manželský pár Helena a Michal Galbaví 50. výročie sobáša.
 • 8. marca boli veriaci z našej obce blahoželať Vdp. Jánovi Kelemenovi v Komjaticiach k 86. narodeninám.
 • 25. marca členovia eRka zorganizovali akciu pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa, na ktorej sa rozdávali biele stužky ako symbol ochrany života nenarodených.
 • 28. marca bol v obci vyhlásený II. povodňový stupeň a o deň neskôr III. povodňový stupeň, pričom hladina vody vystúpila za deň približne o 2 metre. 31. marca hladina rieky dosiahla pôvodný stav.
 • Počas veľkonočných sviatkov od 14. do 17. apríla bolo chladné počasie. Počasie sa výrazne zlepšilo v týždni od 20. do 26. apríla, kedy teploty vystúpili až na 24°C. Po 27. apríli sa ochladilo a začalo pršať.
 • V nedeľu 30. apríla sa na slávnosť stavania mája pri železničnej trati prišlo pozrieť asi 300 ľudí. Medzi účinkujúcich patrili deti z Materskej a Základnej školy, členovia súboru Matičiari a Čakajovské duo.
 • V máji sme dostali dve dotácie z ENVIRONMENTÁLNEHO fondu určené na individuálne potreby obce.
 • 14. mája sa štyri deti zúčastnili prvého sv. prijímania v našom kostole. V rovnaký deň sa oslavoval Deň matiek v kultúrnom dome. V programe s výbornou účasťou sa predviedli deti z Materskej a Základnej školy, Deti vetra, súbor Matičiari a hudobná skupina Country veteráni.
 • Sobáše uzavreté v tomto mesiaci boli až tri:
  6. mája sa zosobášili Katarína Krajancová a Radovan Miko, Hana Verešová a Peter Vrabec.
  13. mája sa zosobášili Paulína Galandáková a Michal Berec.
 • 20. mája večer o 21:30 došlo k havárii obecného vodovodu.
 • V týždni od 8. do 14. mája bol v Nitrianskych novinách uverejnený článok o našej obci. Čakajovce súťažia o detské ihrisko zbieraním kupónov zo spomínaných novín. 15. mája sme dosiahli 6. miesto zo 40 zúčastnených obcí.
 • Obec ohradila okolie školy pletivom, ktoré sponzoovala firma Retic. Pred futbalovým štadiónom bolo postavené nové parkovisko.
 • 2. júna sa v našej obci uskutočnilo podujatie pod názvom „Deň boja proti drogám a kriminalite“ ktorého organizátorom bol Obecný úrad v spolupráci so Základnou školou a kresťanským spoločenstvom detí - eRko. Na podujatí sa zúčastnili aj nasledovné inštitúcie: Armáda SR, Obvodný úrad odd. civilnej ochrany, územný spolok Červeného kríža v Nitre, Hasičský zbor Nitra a OOPZ Lužianky, Krajský úrad protidrogovej prevencie. Podujatie bolo zamerané na protidrogovú prevenciu, prevenciu kriminality a správanie v krízovej situácii formou prednášok. Červený kríž predviedol ukážky záchrany ľudského života a ošetrenie poranení, ozbrojené sily ukážky obrany s bojovými vozidlami, osobnými a výstrahovými zbraňami, hasičský zbor evakuáciu a zásah hasenia v školskej kotolni. Program mal veľký úspech u detí aj u dospelých.
 • 8. júna prebehol konkurz na menovanie riaditeľa Základnej školy. Na výberové konanie sa prihlásili štyria účastníci, osobne sa dostavili dve účastníčky. Do funkcie bola opäť zvolená doterajšia riaditeľka školy Mgr. Jolana Kolárová.
 • V júni sa 70 rokov dožil pán Rudolf Horváth, 50 rokov pani Antónia Berecová a pán Alojz Vaško, 40 rokov pani Jana Civáňová.
 
17. júna sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku bol 872, z nich sa hlasovania zúčastnilo 526. Počet platných odovzdaných hlasov bol 515.
Prehľad výsledkov: Počet hlasov
1. SMER 223
2. HZDS 82
3. SNS 70
4. KDH 40
5. SDKu 35
6. KSS 28
7. Slobodné fórum 13
8. Ľavicový blok 6
9. Slovenská národná koalícia- Slovenská vzájomnosť 4
10. Združenie robotníkov Slovenska 4
11. Aliancia nového občana 3
12. NÁDEJ 2
13.Strana demokratickej ľavice 2
14. Hnutie za demokraciu 1
15. Strana maďarskej koalície 1
16. Agrárna strana vidieka 1
Ostatné politické strany nezískali žiadny hlas 0

 

Dňa 24. a 25. júna 2006 sa uskutočnili oslavy 850. výročia obce Čakajovce, teda oslavy prvej písomnej zmienky o našej obci, ktorá pochádza z roku 1156.

PROGRAM OSLÁV
 • 24. júna 2006 (sobota)
O deviatej hodine sa na ulici pred Obecným úradom začal Čakajovský jarmok, ktorý pokračoval až do večerných hodín. Záujemci si na ňom mohli kúpiť rôzne umelecké, dekoračné a úžitkové výrobky z dreva, kože, keramiky, skla, hliny, koberce, šúpolie, okrasné rastliny... K občerstveniu prispela pojazdná predajňa zmrzliny. Atrakciou hlavne pre najmladšiu generáciu bol skákací nafukovací hrad na futbalovom ihrisku.
V rovnakom čase sa na terase hostinca Majo uskutočnila prezentácia výrobkov umeleckého kováčstva. V miestnom kultúrnom dome bola otvorená výstava fotografií vzťahujúca sa k histórii našej obce, výstava starodávneho náradia a drevorezieb, ktoré vytvoril náš ľudový umelec, pán Štefan Lahučký. Popoludní o 14:00 sa pred reštauráciou Gastro objavili veteráni- autá a motorky, pri ktorých vystúpila hudobná skupina Country TEXAS. V tom istom čase si mnohí vyskúšali jazdu na koni na trávnatých brehoch rieky Nitry. O 15:00 Kynologický klub predviedol schopnosti svojich zverencov zvedavým divákom priamo v areáli kynologického klubu.
Na blízkom futbalovom štadióne bolo o 16:00 slávnostne otvorené kultúrne leto. Najprv vystúpili štyri folklórne súbory: Matičiari z Čakajoviec, Čabanka, Lužančanka a Nádej z Výčap-Opatoviec. Po nich obsadil pódium určite skvelý a zábavný detský tanečný súbor Sambáčik zo ZŠ Výčapy-Opatovce. Zábavu vygradovali umelci Kaizer a Meluš humornými scénkami, ktoré mnohí poznáme aj televízneho programu Dereš. Potom nasledoval rómsky folklórny súbor Deti vetra a hudobná skupina Čakajovské duo, kde ukázali svoj talent prinajmenšom dve generácie miestnych spevákov a hudobníkov. Pre všetkých návštevníkov bol pripravený výborný čakajovský guláš a iné občerstvenie.
Program pokračoval o 20:00 večer zábavou pre všetky vekové kategórie. Do tanca hrala hudobná skupina ORION spolu s dídžejom. Moderátorka celého programu, Mgr. Eva Čentešová, o polnoci vylosovala výhercov veľkej tomboly, do ktorej sponzori venovali až 70 cien. Na zábave trvajúcej až do ranných hodín sa zúčastnilo približne 700 ľudí, no i popoludní a večer boli tribúna a priestor ihriska zaplnené množstvom divákov, ktorých sme už nepočítali.
 • 25. júna 2006 (nedeľa)
Nedeľný program začal slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorú celebroval vdp. dekan Vincent Malý z Lužianok. Na omši sa zúčastnil náš bývalý dlhoročný kňaz vdp. Ján Kelemen a pozvaní hostia. Nasledoval alegorický sprievod po obci. Na jeho čele šiel koč v ktorom sedeli vdp. Ján Kelemen a starostka obce Mgr. Mária Berecová. Za ním kráčal folklórny súbor Matičiari a na konci sprievodu šiel vláčik - Nitriansky expres, ktorý s radosťou uvítali hlavne deti. Starostka pripravila pre hostí krátku exkurziu po obci kde sa zoznámili s miestnymi pamiatkami a pozreli si výstavu v kultúrnom dome. Nasledovala okružná jazda po obci pre občanov a hostí. Nielen deti využili možnosť odviezť sa na vláčiku alebo na koči s koníkmi, ktoré jazdili až do popoludňajších hodín. Pozvaní hostia sa zúčastnili na slávnostnom obede v reštaurácii Gastro.
O 15:00 sa začala slávnostná akadémia na futbalovom ihrisku. Na nej predviedli svoj program naši najmenší z Materskej školy, ktorí rozosmiali divákov veselým predstavením o zvieratkách a iných bytostiach v čarovnom lese. Po nich patrilo pódium deťom a mládeži zo Základnej školy, folklórnemu súboru Deti vetra a súboru Matičiari. Akadémiu ukončil básňou o našej obci pán Michal Števko. Počasie sa opäť vydarilo na výbornú a v bohatom programe si každá generácia prišla na svoje.
Na akadémii sa zúčastnili Milan Belica, Michal Števko, poslankyňa NR SR Jana Štefanková, starosta Zbehov Ivan Habiňák, starosta Lužianok Milan Cabánek, starosta Hruboňova Vladimír Fabo a ďalší. Spolu s ocenenými hosťami boli pozvaní na recepciu o 17:00 v reštaurácii Gastro. Oceneným bol slávnostne odovzdaný pamätný list a medaila obce vydaná pri príležitosti 850. výročia ako pamiatka a poďakovanie za ich dlhoročnú prácu a prínos pre našu obec.

V tomto roku aj iné okolité obce oslavovali výročia vzťahujúce sa k ich prvej písomnej zmienke: 2. júla 750. výročie obce Báb, 1. až 3. septembra 850. výročie obcí Rumanová a Zbehy, 9. septembra 850. výročie obce Nové Sady.
 
 • 27. júla v našom Kultúrnom domu prebehla beseda s pánom Ivanom Králikom, Slovákom žijúcim v Chicagu, ktorý je podpredsedom Ligy Slovákov v USA založenej v roku 1907.
 • 11. augusta bol na miestnom cintoríne pochovaný bezdomovec z Nitry, náš bývalý občan Jozef Bačinský.
 • 27. augusta v našom Kultúrnom dome vystúpili divadelníci z Rumanovej s predstavením Hrob lásky.
 • 15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa naši občania zúčastnili púte do Šaštína spoločne s obcou Nové Sady.
 • 23. septembra členovia Kynologického klubu usporiadali 6. ročník súťaže O pohár starostu obce.
 • 18. septembra bol zokruhovaný obecný vodovod a 25. októbra sa uskutočnila jeho kolaudácia. Týmto bola zavŕšená tretia etapa výstavby obecného vodovodu na ktorú obec získala finančné prostriedky z ENVIRONMENTÁLNEHO fondu vo výške 1, 5 milióna Sk.
 • 29. septembra sa opravila fasáda východnej a južnej strany Obecného úradu.
 • 22. októbra sme si pripomenuli mesiac Úcty k starším. V rámci kultúrneho programu, ktorý bol venovaný hlavne našim dôchodcom vystúpili deti z Materskej a Základnej školy a folklórny súbor Matičiar.
 • 31. októbra sa v Kultúrnom dome uskutočnila vedomostná súťaž „Detský milionár“ pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ. Tento deň bol tiež dňom otvorených dverí v našej Základnej škole.
 • 1. novembra uderili prvé mrazy a o deň neskôr napadol sneh, čo je veľmi zavčasu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Až do konca kalendárneho roku viac snehu nenapadlo.
 • 18. novembra sa občania veselili na tradičnej Katarínskej zábave na ktorej vystúpil spevák Robo Kazík.
 • Hodové oslavy pokračovali 26. novembra vystúpením speváčky Jadranky v miestnom KD. Touto akciou bol ukončený kultúrny rok venovaný 850. výročiu našej obce.
 • 2. decembra sa v našej obci uskutočnili komunálne voľby. Z dvoch kandidátov na starostu obce získala vyšší počet hlasov Mgr. Mária Berecová, neúspešným kandidátom bol Ing. Gustáv Duchovič.
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Starosta:   Mgr. Mária Berecová
poslanci: Milan Greguš
  Miroslav Čentéš
  Milan Mako
  Ján Berec
  Štefan Krajanec
  Ing. Mária Bačínska
  Ing. Peter Draxler
  Eva Kollárová
  Marián Gerši

 

 • Sv. Mikuláš k nám zavítal v predvečer svojho sviatku 5. decembra, aby potešil hlavne našich najmenších. Hoci neprišiel na saniach, pre každé dieťa našiel sladkú odmenu.
 • 26. decembra deti z organizácie eRko koledovali v našej obci v rámci 12. ročníka Dobrej noviny.
 • Na záver roku, 31. decembra sa uskutočnili dve športovo-kultúrne akcie: stolnotenisový turnaj v Kultúrnom dome a 23. ročník minifutbalového turnaja na miestnom štadióne. Tohto turnaja sa zúčastnilo 5 mužstiev, ktoré spolu odohrali 10 zápasov a umiestnili sa v nasledovnom poradí:
1. Hokejisti
2. Starí páni
3. Drážovce
4. FC Roma
5. Old Boys
 
 
V roku 2006 sa narodili:
  Meno a priezvisko

číslo  domu

dátum narodenia

1. Samuel Horka 197 7. 3. 2006
2. Peter Maťo 93 22. 3. 2006
3. Ladislava Vágaiová 133 27. 3. 2006
4. Tobias Guzmický 285 28. 3. 2006
5. Filip Šípoš 148 27. 5. 2006
6. Damian Duchovič 257 18. 7. 2006
7. Lukáš Kromka 33 21. 7. 2006
8. David  Rábek 151 25. 7. 2006
9. Michal Berec 151 27. 7. 2006
10. Adrian Lazar 128 21. 9. 2006
11. Deanis Zbedina 171 26. 9. 2006

V roku 2006 zomreli:

  Meno a priezvisko

číslo domu

dátum narodenia

dátum úmrtia
1. Štefan Urban 302 12. 1. 1926 6. 1. 2006
2. Benedikt Škoda 315 25. 9. 1940 12. 1. 2006
3. Paulína Bojdová 406 13. 11. 1920 15. 1. 2006
4. Milan Kučera 267 21. 8. 1939 3. 2. 2006
5. Štefan Polák 304 10. 2. 1930 27. 2. 2006
6. Ján Strešík 124 23. 4. 1926 5. 6. 2006
7. Alojz Bojda 330 21. 7. 1927 9. 6. 2006
8. Barbora Godárová 107 20. 2. 1919 4. 8. 2006
9. Jozef Šípoš 296 5. 3. 1922 13. 10. 2006
10. Michal Myjavec 389 29. 5. 1939 31. 10. 2006
11. Mária Bírová 276 1. 2. 1915 22. 12. 2006
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Počet žiakov: chlapci 45, dievčatá 46.

Vedenie školy:   riaditeľka Mgr. Jolana Kolárová

zástupca Mgr. Ján Ďurďovič

Pedagogický zbor:

1. trieda Mgr. J. Civáňová
2. trieda Mgr. E. Čentéšová
3. trieda M. Prievozníková
4. trieda Mgr. A. Schneiderová
5. trieda Mgr. A. Karamanová
6. trieda Mgr. M. Tantoš
7. trieda Mgr. J. Ivaničová
8. trieda Mgr. Z. Šedá
9. trieda Ing. S. Paulovičová

Podujatia: 

 • Nechýbala tradičná výstava Plody jesene spojená so súťažou vo výrobe svetlonosov. Žiaci 1. až 4. ročníka vystúpili s kultúrnym programom pre dôchodcov Október - mesiac úcty k starším. Zaujímavou akciou bola návšteva 3D kina v Bratislave, kde si deti pozreli vianočný film Polárny expres. Nasledovala prehliadka historického centra Bratislavy. 
 • Začiatkom decembra prišiel Mikuláš ktorému deti predviedli krásne pásmo ľudových tancov, piesní a básní. Žiaci navštívili vianočné mestečko, vianočné trhy a súťažili o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy.
 • 17. februára sa zabávali na karnevale, po ktorom ich ešte čakala Noc plná hier: spoločenské a počítačové hry, výtvarná dielňa, pozeranie videa a televízie. O polnoci sa vybrali hľadať poklad. Na akcii sa zúčastnila aj regionálna TV Zobor.
 • 27. februára pre deti vystúpil kúzelník. 21. apríla žiaci navštívili výstavu Gardenia v Nitre. 
 • 16. mája prebehli triedne kolá súťaže Milionár. Víťazi postúpili do školského kola ktoré bolo súčasťou programu MDD 1. júna. 2. júna školu navštívili zástupcovia Hasičského zboru, Armády SR, Policajného zboru a Červeného kríža, kde predviedli ukážky záchranných akcií. Podujatie nieslo názov Deň boja proti drogám a kriminalite.
 • Žiaci sa s úspechom zúčastnili na prírodovednej súťaži Hypericum, na Matematickej olympiáde a Pytagoriáde, na futbalovom turnaji v Hrnčiarovciach a na športovom dni v Alekšinciach. Žiaci všetkých ročníkov vystúpili na oslavách 850. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Zmeny v pedagogickom zbore:

2. septembra 2005 nastúpila na miesto triednej učiteľky 3. ročníka pani M. Prievozníková, ktorá zastúpila do náhradných volieb zastupujúcu starostku obce Mgr. M. Kukučkovú. Od 2. novembra na túto pozíciu nastúpila Mgr. D. Králiková. Pani Z. Vogelová ukončila materskú dovolenku a nastúpila na miesto učiteľky anglického jazyka, na ktorom ju zastupovala Mgr. E. Karamanová.

Folklórny súbor Matičiari

Rok 2006 bol celkovo najúspešnejším v 8-ročnej existencii súboru. V priebehu roku jeho členovia vystúpili 27-krát nielen v našej obci, ale tiež v Čermanoch, Hruboňove, Lužiankach, Výčapoch-Opatovciach a v Nitre. S úspechom sa zúčastnili III. Krajskej prehliadky seniorských súborov v Nových Zámkoch, kde reprezentovali okres Nitra a súperili s piatimi mestami. „Matičiari“ vystúpili aj pre iné súbory a získali si veľké uznanie vďaka veselému predstaveniu o túžbach seniorov.
Za sponzorské peniaze si doplnili svoje kroje o zástery a „lajblíky“ a konečne má každý člen súboru svoj vlastný kroj. V spolupráci s Obecným úradom vypracovali dva projekty na podporu svojej činnosti pre rok 2007.

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Poľnohospodárske družstvo v tomto roku hospodárilo na celkovej výmere 974,99 ha poľnohospodárskej pôdy. Obhospodarovaná pôda družstva leží v lokalite okresu Nitra celkom na ôsmych katastrálnych územiach: Čakajovce, Drážovce, Zbehy, Jelšovce, Lužianky, Šurianky, Mlynárce. Prevažná časť poľnohospodárskych pozemkov sa nachádza na rovinatom území po oboch stranách potoka Dobrotka v nadmorskej výške asi 190 m.
Jedným z vážnych problémov ovplyvňujúcich hospodárenie družstva ja aj naďalej úbytok ornej pôdy zapríčinený rozširujúcou sa výstavbou priemyselného parku „Sever“ Drážovce.
Výsledky na úseku rastlinnej výroby neboli v tomto roku najhoršie, i keď výnosy pšenice, jačmeňa a kukurice nedosiahli úroveň roku 2005. Rok 2006 bol prelomový v pestovaní cukrovej repy. Po vstupe do EÚ pestovateľské kvóty zabezpečovali odbyt produkcie. Od roku 2006 vstúpil do platnosti „cukrový režim“ čo znamená postupné znižovanie nákupných cien a tiež produkčných kvót tejto plodiny.

U pestovaných plodín boli dosiahnuté nasledovné výsledky:

Plodina výmera v ha výnos
v t/ha
Pšenica 275 5,78
Jačmeň 221 4,29
Kukurica na zrno 95 7,02
Repka 73 3,3
Slnečnica 60,68 2,92
Cukrová repa 82 58,6
Sója 19,94 1,53
Mak 18,6 0,69

Tržby na úseku rastlinnej výroby boli 22 224 249 Sk.


Na úseku živočíšnej výroby družstvo zabezpečuje chov hovädzieho dobytka, chov kráv s tržnou produkciou mlieka, výkrm býkov, odchov teliat a jalovíc. Úsek rastlinnej výroby musí okrem tržných plodín pestovať aj plodiny určené na výrobu objemových krmív, pričom od ich kvality a množstva závisí plnenie úloh v živočíšnej výrobe.
S priemerným počtom kráv 95,8 ks družstvo dodalo 677 689 kg mlieka do RAJO Bratislava. Priemerná dodávka na kravu bola 6 866 litrov.
Odchov teliat na 100 ks kráv bol 120 ks.
Dodávka jatočných zvierat na bitúnok:

  predaj v ks tržba v Sk
ošípané 449 2 107 046
kravy 50 733 837
býci 42 1 514 496
jalovice 2 26 218

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -