2005

2839 | | |


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Od 8. 2. 2005 zastupovala starostu Oskara Bíra na obdobie 130 dní Mgr. Mária Kukučková.
Starosta: Mgr. Mária Kukučková
Zástupca: Milan Greguš
poslanci: Ing. Mária Bačínská
  Mgr. Mária Kukučková
  Miroslav Čentéš
  Ing. Jiří Bárta
  Štefan Krajanec
  Eva Kollárová
  Marián Gerši
  Miroslav Šupica

Dňa 22. 10. 2005 sa uskutočnili v obci doplňujúce voľby na starostu. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce bol 443 kusov. Počty hlasov pre jednotlivých kandidátov skončili nasledovne.

Mgr. Mária Berecová 312
Milan Mako 105
Karol Gajan 28

Od 28. 10. 2005 pôsobí vo funkcii starostu obce Mgr. Mária Berecová, novým poslancom sa namiesto nej stal Karol Gajan.

Dianie v obci
 • 19. marca bol vyhlásený tretí povodňový stupeň keď hladina rieky stúpla až po okraj hrádze a k preliatiu chýbal asi jeden meter. Pohotovosť trvala tri dni a povodňová hliadka kontrolovala stav hladiny počas dňa aj noci.
 • 30. apríla sa konala slávnosť stavania mája pred reštauráciou Gastro, ktorej sa zúčastnilo asi sto ľudí. 
 • 8. mája pristúpilo k prvému sv. prijímaniu 9 detí z tretieho ročníka ZŠ. 
 • 15. mája sme oslávili Deň matiek. V rámci programu vystúpili deti z Materskej a Základnej školy a folklórny súbor Matičiari. 
 • Jún sa začal oslavou Dňa detí pre ktoré boli pripravené športové súťaže, občerstvenie, vystúpenie kynologického klubu, opekačka a diskotéka. 
 • 9. októbra na oslave Mesiaca úcty k starším tradične vystúpili MŠ, ZŠ a Matičiari.
 • 16. októbra bola v parčíku pred Obecným úradom slávnostne odhalená socha Antona Bernoláka k 243. výročiu jeho narodenia.
 • Od 14. do 16. novembra v naše obci vyčíňali vandali, ktorí poškodili lavičky pred Materskou školou, kolotoče, rozbili okná maringotky a popísali jednu zo sôch pred Obecným úradom.
 • 19. novembra sa uskutočnila hodová zábava. 
 • 6. decembra k nám prišiel Mikuláš, ktorý priniesol radosť hlavne deťom, ale sprevádzalo ho upršané počasie. 25. decembra deti z eRKA zahrali Jasličkovú slávnosť v kostole a o deň neskôr koledníci Dobrej noviny - asi 30 detí navštívili 48 domácností. 
 • Na rozlúčku so starým rokom 2005 bol 31. decembra odpálený ohňostroj.
 • Snežná kalamita na záver tohto roku (30. až 31. decembra) postihla nielen našu obec. V tejto situácii poskytol pomoc pán František Lahučký svojím traktorom. Radlicu dodalo Poľnohospodárske družstvo.
V roku 2005 sa narodili:
  Meno a priezvisko číslo
domu
dátum
narodenia
1. Peter Nikel 261 14. 2. 2005
2. Lenka Madová 310 12. 4. 2005
3. Simona Lipecká 396 27. 5. 2005
4. Michal Kutlák 235 11. 7. 2005
5. Sabína Bojdová 351 8. 9. 2005
6. Milan Lazár 169 19. 9. 2005
7. Natália Kazmirska 341 3. 10. 2005
8. Natália Rácová 931 26. 10. 2005
V roku 2005 zomreli:
  Meno a priezvisko číslo domu dátum narodenia dátum úmrtia miesto úmrtia
1. Urban Benko 82 25. 5. 1929 7. 1. 2005 Čakajovce
2. Anna Balážová 70 12. 3. 1961 14. 1. 2005 Čakajovce
3. Pavol Kolár 273 4. 9. 1917 7. 4. 2005 Čakajovce
4. Štefan Godár 242 23. 11. 1925 11. 5. 2005 Čakajovce
5. Koňanová 67 14. 3. 1917 1. 9. 2005 Čakajovce
6. Katarína Maková 120 21. 5. 1913 27. 9. 2005 Nitra
7. František Bíro 131 22. 9. 1919 19. 10. 2005 Nitra
8. Mária Drietomská 14 31. 5. 1919 1. 11. 2005 Nitra

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Počet žiakov: 114

Vedenie školy:   riaditeľka Mgr. Jolana Kolárová

zástupca Mgr. Ján Ďurďovič

Pedagogický zbor:

1. trieda Mgr. Ž. Scheinbenreifová
2. trieda Mgr. E. Čentéšová
3. trieda Mgr. M. Kukučková
4. trieda Mgr. A. Schneiderová
5. trieda Mgr. M. Tantoš
6. trieda Mgr. J. Ivaničová
7. trieda Mgr. Z. Sklenárová
8. trieda p. Z. Vogelová
9. trieda Ing. S. Paulovičová

Aktivity:

 • Po minuloročnom úspechu škola opäť pripravila na 27. 10. 2004 Deň otvorených dverí. Na vyučovanie sa mohli prísť pozrieť rodičia a príbuzní, žiaci ukázali svoju zručnosť, napr. vo výtvarnej dielni. Pripravené boli aj športové aktivity: aerobic, futbalový turnaj (rodičia- žiaci), stolnotenisový turnaj a iné. Vo večernej MINI PLEJBEK ŠOU vystúpili žiaci všetkých ročníkov. 
 • Žiaci prvého stupňa pripravili program v rámci osláv Mesiaca úcty k starším. 
 • Vydarenou akciou bola tiež Katarínska diskotéka 26. 11. kde si deti zatancovali a zasúťažili. 
 • Na záver kalendárneho roku sa uskutočnili športové súťaže: Vianočná latka v skoku do výšky a Silvestrovský stolnotenisový turnaj. 
 • Školský karneval bol už 28. januára. 
 • Vo februári sa žiaci zúčastnili mnohých súťaží: výtvarnej súťaže pod názvom Vesmír očami detí, olympiády v anglickom jazyku, Biblickej olympiády, matematickej Pytagoriády.
 • Žiačka Lenka Mináriková získala druhé miesto v okresnej súťaži Znej pieseň spod Zobora a tiež druhé miesto v súťaži Slávik Slovenska. Žiak 9. ročníka Lukáš Greguš bol mimoriadne úspešný vo Fyzikálnej olympiáde kde získal prvé miesto v okresnom kole. Žiačka 8. ročníka Petra Beňová obsadila druhé miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Zo športových súťaží sa chlapci zúčastnili hádzanej a dievčatá ľahkej atletiky. V máji sa oslavoval Deň matiek kultúrnym programom. 
 • Žiaci boli na exkurzii v Modre, navštívili múzeum Ľudovíta Štúra, továreň na výrobu keramiky, jaskyňu Driny a mesto Trnava. 

Zmeny v pedagogickom zbore:

Pani Z. Vogelová nastúpila v marci 2005 na materskú dovolenku a na jej miesto prišiel pán Miroslav Kuraj, ktorý vyučoval anglický jazyk do konca škol. roku. Na konci škol. roku prospelo 99 žiakov, neprospeli 2 žiaci na druhom stupni.

MATERSKÁ ŠKOLA

Personálne obsadenie:
Riaditeľka: Mária Danišíková
Učiteľka: Mgr. Lenka Kisá
Školníčka: Daniela Lauková

 • 6. 10. si deti pripomenuli Mesiac úcty k starším keď pre starších spoluobčanov zahrali divadlo Ako dedko ťahal repku.
 • 5. 12. vítali príchod Mikuláša ďalšou hrou: Ako zvieratká privítali Vianoce. 28. januára mali karneval spolu so školákmi.
 • 30. apríla deti z MŠ spoločne so súborom Matičiari stavali máj za sprievodu hudby a ľudových piesní.
 • 15. mája sa oslavoval Deň matiek hudobno- dramatickým vystúpením.
 • Naša MŠ sa zapojila do projektu Škola podporujúca zdravie súčasťou ktorého je aj zdravotná výchova. Svoju šikovnosť si deti vyskúšali 25. mája v MŠ Nové Sady kde súťažili v jednoduchých činnostiach poskytovania prvej pomoci. 
 • 8. júna sa v MŠ v Šuriankach uskutočnila Prehliadka detskej piesne - Spievanky, do ktorej sa zapojili aj Materské školy z Hruboňova, Nových Sadov, Zbehov a Čabu. 
 • Výtvarné práce našich škôlkarov sa pravidelne posielajú do detských časopisov Včielka a Vrabček v ktorých boli už viackrát uverejnené. Deti získali hlavnú cenu v súťaži Jeseň u nás (časopis Včielka). 
 • Deti sa zapojili do 8. ročníka výtvarnej súťaže Svet okolo nás - Prešov 2005. 
 • MDD deti strávili na pirátskej lodi hľadaním pokladu a so škôlkou sa lúčli 30. júna na záhradnej slávnosti.
ERKO
 • eRkári sa aj v tomto roku pripravovali na Veľkú noc detskými krížovými cestami. 
 • 8. mája pristúpilo k prvému sv. prímaniu 9 detí. 
 • 14. mája sa uskutočnila Púť detí do Rajeckej Lesnej. Pre pútnikov bola pripravená katechéza v skupinách, nácvik piesní, hry v prírode, návšteva kaplnky sv. Anny, Lurdskej jaskyne a čerpanie vody z prameňa, prehliadka betlehema a sv. omša. 
 • 4. júna sa v Čakajovciach oslavoval MDD. Na programe bolo 10 súťažných disciplín, minifutbal, prehadzovaná, vystúpenie kynologického klubu, opekačka a diskotéka. Z oslavy sa tešilo asi 60 detí, ktoré na záver získali aj sladkú odmenu spolu s účastníckym diplomom.
 • Na 25. decembra si eRkári opäť pripravili Jasličkovú slávnosť v našom kostole. Deti mali možnosť vidieť v jasličkách živého Ježiška - novonarodené dieťatko rodiny Krajčovičových. 
 • 26. decembra sa uskutočnil už 11. ročník Dobrej noviny. Na koledovaní sa zúčastnilo 35 detí, ktoré koledovali v troch skupinách preoblečení za troch kráľov, pastierov a anjelov, pričom navštívili 48 rodín. Vyzbierané peniaze boli znovu určené na pomoc deťom v treťom svete.
Klub dôchodcov a folklórny súbor Matičiari

V tomto roku došlo k zmenám v zložení účinkujúcich, pretože odišiel harmonikár J. Lauko a ďalšie štyri členky súboru. Novou harmonikárkou sa stala A. Horková z Lužianok, ktorá priviedla troch nových členov: E. Čentesovú, S. Bírovú a G. Urbuníka. Pani S. Bírovú po dvoch mesiacoch vystriedala pani M. Fábryová. K Matičiarom sa vrátili aj M. Vargová, A. Martišková a J. Bírová z našej obce, ku ktorým sa pridala O. Čentéšová.

V tomto roku má súbor 21 účinkujúcich. S finančným prispením Obecného úradu si Matičiari mohli obliecť nový kroj, ktorý tvorí dlhá bordová sukňa a vesta rovnakej farby. V tomto kroji súbor účinkuje hlavne na národných vystúpeniach. Vďaka sponzorom boli ušité aj krojové kvetové sukne a zástery ku ktorým ešte chýbajú krojové vesty. V priebehu roka sa súbor zúčastnil týchto podujatí:

 • fašiangové oslavy v Ludaniciach, Čabe a Čakajovciach
 • veselé výstupy v nitrianskej nemocnici
 • stavanie mája v Čakajovciach
 • oslava Dňa matiek v Čakajovciach a Hruboňove
 • oslava založenia Matice slovenskej v Nitre
 • oslava sviatku sv. Urbana, patróna vinohradníkov v Drážovciach
 • vystúpenie na vatre zvrchovanosti v Nitre na Zobore
 • oslava „Leta na dedine“ v Lužiankach
 • odhalenie sochy Andreja Sládkoviča v našej obci
 • vystúpenie v rámci programu „Október - mesiac úcty k starším“ v Čakajovciach a Hruboňove
 • prehliadka speváckych súborov v Novej Vsi nad Žitavou
 • vystúpenie na svadbe starostky našej obce a členky súboru v Čakajovciach
 • oslava 70-tky člena súboru, pána Čenteša.
Kynologický klub

Súťaž na ktorej sa stretávajú členovia kynologických klubov z Čakajoviec a okolia dostala v tomto roku názov Zoborská kynologická liga. Súťažili na nej psovodi zo siedmych klubov: z Čakajoviec, Alekšiniec, Zbehov, Prašíc a dva kynologické kluby z Nitry. Kynológovia z našej obce celkovo obsadili tretie miesto.

29. septembra sa uskutočnil piaty ročník športovo-kynologickej akcie „ O pohár starostu obce.“ V tomto roku boli po prvý krát v histórii vybrané kynologické preteky zaradené do medzinárodného EUROSPORT CUPu, medzi nimi aj náš, „O pohár starostu.“ V súťaži českých a slovenských psovodov sa pán Imrich Čellár umiestnil na 22. mieste a pán Pavol Civáň na 29. mieste v koncoročnom celkovom hodnotení kategórie SVV1 (skúška všeobecného výcviku).

Futbalové družstvo

Dospelí futbalisti z našej obce končia po jarnej časti zápasov na 6. mieste, po jesennej časti postúpili na 2. miesto. Naši dorastenci obhájili vlaňajšie prvenstvo v skupine a vyhrali aj baráž o postup do krajskej súťaže, ale z ekonomických dôvodov sa do súťaže neprihlásili. Žiaci skončili po jesennej časti zápasov na 6. mieste. Vedenie futbalového klubu zostáva rovnaké ako v predchádzajúcom roku.

Predseda: Karol Gajan
Tajomník: Marián Mako
členovia: Milan Greguš
  Milan Mako
  Alexander Lauko
  Ján Bíro
  Anton Bíro

 

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Družstvo hospodárilo na celkovej výmere 1009 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho je 1005 ha ornej pôdy. Obhospodarovaná pôda leží vo východnej lokalite okresu Nitra, na ôsmych katastrálnych územiach: Čakajovce, Drážovce, Zbehy, Jelšovce, Lužianky, Šurianky, Mlynárce. PD má vlastnú pôdu o výmere 13 ha, ostatnú má prenajatú od Biskupského úradu, Slovenského pozemkového fondu a od fyzických osôb. V rastlinnej výrobe sa družstvo zameriava na pestovanie obilním, cukrovej repy, olejnín a krmovín. V živočíšnej výrobe sa družstvo špecializuje na chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Družstvu sa darí zvyšovať úžitkovosť mlieka, čo dokazujú výsledky z kontroly úžitkovosti. K 31. 12. 2005 pracovalo na družstve 40 zamestnancov, z toho 10 žien. Do hospodárenia družstva významne zasiahla výstavba priemyselného parku „Sever“ v katastrálnom území Drážovce. Výstavbou výrobnej haly a inžinierskych sietí vznikol úbytok ornej pôdy 11 ha. Katastrofálna búrka v apríli značne poškodila porast cukrovej repy na výmere 50 ha. Na 20 ha bol vykonaný náhradný osev. Ďalšia plodina poškodená búrkou bol mak, pôvodne zasiaty na 25 ha. Po búrke zostalo 11 ha, zvyšok výmery bol obsiaty kukuricou na zrno.

Plodina výmera
v ha
výnos
v t/ha
Pšenica 270 6,12
Jačmeň 240 5,45
Kukurica 104 9,77
Repka 60 3,1
Slnečnica 58 2,52
Cukrová repa 86 58,6
Sója 18 2,4
Mak 11 0,3

Družstvu sa menej darilo na úseku živočíšnej výroby. V roku 2005 skončilo s chovom prasníc pre produkciu odstavčiat, nakoľko bola stratová. V tomto roku sa zameralo na produkciu mlieka, jeho hygienu, množstvo a kvalitu, ale problémy nastali v zdravotnom stave kráv a jalovíc. Do mliekárne RAJO Bratislava družstvo dodalo 694 852 l mlieka za priemernú cenu 9,61 Sk za liter.
Priemerná ročná dojivosť: 7 027 l
Priemerná denná dojivosť: 19,67 l
Odchov teliat na 100 ks kráv: 103 ks
Družstvo kúpilo 450 ks odstavčiat z Holandska o priemer. hmotnosti 23,7 kg. Tieto po sto dňoch predávalo v priemernej váhe 117 kg, v cene 43 Sk za kg. Zisk družstva po zdanení: 909 173,94 Sk.