2001 - 2010

2004

2170 | | |


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Starosta: Oskar Bíro
Zástupca: Milan Greguš
poslanci: Ing. Mária Bačínská
  Mgr. Mária Kukučková
  Miroslav Čentéš
  Jozef Chochula
  Štefan Krajanec
  Marián Látečka
  Milan Mako
  Miroslav Šupica

30. 1. 2004 sa novým poslancom stal Ing. Jiří Bárta, ktorý vystriedal Mgr. Mariannu Bojdovú.

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Tento rok bol priaznivý pre všetky pestované plodiny. Družstvu sa menej darilo na úseku živočíšnej výroby, kde neboli splnené úlohy hlavne v oblasti chovu ošípaných, v dodávaní mäsa a v plánovanom odstave. PD hospodárilo na 1 019 ha ornej pôdy.

Plodina výmera v ha výnos v t/ha produkcia v t
Pšenica ozimná 267 7,15 1 909
Jačmeň jarný 209 6,07 1 268
Kukurica na zrno 114 7,98 224
Triticale 29 6,75 195,75
Repka ozimná 70 3,21 224
Cukrová repa 98 52 5 097
Slnečnica 40 2,59  
Horčica 19 1,1  
Sója 23 1,6  

Tržby v rastlinnej výrobe: 22 878 747 Sk.

Pre zlé závlahové podmienky bolo nutné vyorať 47 ha repky ozimnej (z pôvodne zasiatych 117 ha), ktoré boli nahradené osevom horčice a slnečnice. Bolo vyrobených 1800 ton kukuričnej siláže, 490 ton lucernovej senáže, 260 ton ovsenej senáže a 70 ton sena. Najlepšou tržnou plodinou v roku 2004 po prepade cien obilnín bola cukrová repa, pričom tržby za ňu dosiahli 9 401 000 Sk (plánované tržby boli prekročené o 2 milióny Sk).

Živočíšna výroba

Priem. ročná úžitkovosť na kravu v litroch: 6 204 litrov
Priem. úžitkovosť na deň a kravu v litroch: 19,86 litra
Množstvo nadojeného mlieka: 786 622 litrov - dodávka do RAJO Bratislava 753 974 litrov
Priem. odstav ciciakov na 1 prasnicu v ks: 15,05
Priem. odchov teliat na 100 ks kráv v ks: 85,8
Priem. stav kráv: 113 ks
Priem. stav prasníc: 38,8 ks
Počet odstavčiat: 584 ks
Tržby živočíšnej výroby: 12 282 877 Sk
Výnosy spolu: 43 764 032 Sk
Náklady: 41 662 357 Sk
Dosiahnutý zisk: 2 101 674 Sk

Na úseku chovu ošípaných bola situácia zložitejšia, preto ju PD riešilo nasledovnými opatreniami:
nenakupovať odstavčatá, nerozširovať základné stádo prasníc nákupom, dodávku výkrmových ošípaných riešiť z doma odchovaných odstavčiat. Viedla k tomu skutočnosť, že ošípané boli predávané pod výrobné náklady.

Klub dôchodcov

Ako býva tradičným zvykom, členovia klubu usporiadali fašiangovú veselicu v miestnom Kultúrnom dome. Ďalej pripravili viacero kultúrnych akcií:

  • posedenie s dôchodcami na MDŽ, oslavu Dňa matiek a mesiaca Úcty k starším, kde okrem súboru „Matičiar“ vystúpil aj hosťujúci súbor z Ludaníc. 
  • Matičiari vystupovali na plese kynológov, hosťovali v Jelšovciach, Šuriankach a v nitrianskej nemocnici.
  • Usporiadali zdravotnú prednášku v klube dôchodcov. 
  • Navštívili kúpele vo Veľkých Bieliciach, v Chalmovej a zúčastnili sa zájazdu na Staré Hory. 
  • Oslávili životné jubileum predsedníčky klubu p. Čeretkovej. 
  • Na záver roku sa stretli na posedení pri jedličke a vedúca súboru p. Horváthová pripravila zábavný program s názvom Svadba snov a zajac.
ERKO

V roku 2004 klub eRko navštevovalo 26 detí.

  • Pri príležitosti 10. výročia Dobrej noviny eRkári koledovali okrem našej obce aj v Nitre na gymnáziu sv. Jána Kalazanského. Koniec fašiangov vo februári deti oslávili farským karnevalom. 
  • Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa, 25. marca, deti v kostole rozdávali biele stužky, ktoré sa nosia pripnuté na šatách. 
  • Okrem tradičných akcií: oslavy Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, deti v máji navštívili Rajeckú Lesnú, v júni oslávili koniec školského roku opekačkou. Za koledovanie si zaslúžili pokolednícke jarné prázdniny - jednodňovú lyžovačku na Inovci pri Piešťanoch.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -