2002

2154 | | |


11. 7. 2002 bol za nového poslanca obecného zastupiteľstva zvolený Štefan Krajanec, ktorý vystriedal poslankyňu Annu Tóthovú. Voľby do obecného zastupiteľstva sa konali 13. 12. 2002.

Starosta: Oskar Bíro
Zástupca: Karol Gajan
poslanci: Ing. Mária Bačínská
  Miroslav Čentéš
  Milan Greguš
  Jozef Chochula
  Štefan Krajanec
  Mária Kukučková
  Marián Látečka
  Milan Mako
  Miroslav Šupica

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Celkový počet žiakov: 110

Vedenie školy:   riaditeľka Mgr. J. Kolárová

zástupca Mgr. J. Ďurďovič

Pedagogický zbor:

1. trieda Mgr. M. Holúbek
2. trieda Mgr. Ľ. Scheibenreifová
3. trieda Mgr. M. Kukučková
4. trieda Mgr. A. Schneiderová
5. trieda Mgr. Z. Sklenárová
6. trieda Mgr. Z. Vogelová
7. trieda p. M. Bittnerová
8. trieda Mgr. M. Tantoš
9. trieda Ing. S. Paulovičová
netriedna učiteľka: Mgr. V. Žáčiková

Podujatia:

 • V septembri sa uskutočnili výstavy prác žiakov „Jeseň v plodoch a výrobkoch“ a výstava svetlonosov. 
 • V októbri sa žiaci zúčastnili na benefičnom koncerte speváka s umeleckým menom Karol Gott v miestnom KD. Žiaci MŠ a ZŠ vystúpili s kultúrnym programom pre dôchodcov, keďže október je mesiac úcty k starším. 
 • 5. 12. slávili Mikulášsky večierok v KD. 
 • 14. 2. sa uskutočnil karneval masiek. 
 • 11. 5. bol Deň matiek, kde žiaci vystúpili s vlastným kultúrnym programom. Žiaci 8. ročníka vystúpili s drámou v anglickom jazyku v SD v Nitre; predviedli scénku Adamsovci. Žiaci dosiahli športové úspechy v malom futbale, hádzanej a v ľahkej atletike. 
 • 24. 6. sa v miestnom KD uskutočnila Školská akadémia. Na konci škol. roku bolo klasifikovaných 111 žiakov, 109 postúpilo do ďalšieho ročníka. 
 • 30. 6. až 4. 7. sa na škole prvýkrát uskutočnil Letný tábor na ktorom sa zúčastnilo 10 detí a všetci pedagógovia. Pre zúčastnených bola pripravená návšteva parku, plavárne, počítačové a spoločenské hry, premietanie filmov.

 

MATERSKÁ ŠKOLA

Počet mladších detí: 16
Predškolákov: 6

Personálne obsadenie:

Riaditeľka: Anna Tĺčiková
Učiteľka: Mária Danišíková
Školníčka: Daniela Lauková
 • 27. októbra si deti pripomenuli Mesiac úcty k starším vystúpením v miestnom KD spolu so školákmi.
 • 5. decembra privítali Mikuláša rozprávkou „O rukavičke“ a 19. decembra oslávili Vianoce spevom kolied.
 • Na fašiangy 14. februára nechýbal detský karneval.
 • 2. marca pochovával veselú basu ľudový súbor Matičiar. Deti z MŠ sa pridali k účinkujúcim svojimi “fašiangovými rečňovankami a piesňami“.
 • Sekcia rozumovej výchovy pripravila 7. mája 2003 pre deti z materských škôl vedomostnú súťaž Milionár v MŠ Zvolenská. Reprezentant našej škôlky zvládol všetky úlohy a otázky.
 • 11. mája deti vystúpili s programom pri príležitosti Dňa matiek. Na MDD sa deti vybrali vyslobodiť malú princeznú Janku, ktorú uväznil černokňažník vo svojej veži.
 • Deti ukončili školský rok veselým programom po ktorom nasledovala hostina a spoločná opekačka s rodičmi.

 

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

V roku 2002 malo PD pre podnikateľskú činnosť nezmenenú výmeru poľnohospodárskej pôdy 1 025,11 ha, rovnako ako v roku 2001, z toho ornej 1 008,11 ha.

Plodina výmera v ha výnos
v t/ha
Pšenica ozimná 300 4,68
Jačmeň jarný 202 6,07
Kukurica na zrno 122 6,75
Kukurica na siláž 96  
Slnečnica 60 2,94
Cukrová repa 80 52,20

Tržby rastlinnej výroby: 22 397 457 Sk.

V roku 2001 bolo pôvodne obsiatych 320 ha pšenice ozimnej a 20 ha ozimného jačmeňa. Porasty týchto plodín boli na jeseň po vzídení napadnuté vírusovou chorobou, ktorej prenášačom boli vošky. Táto choroba natoľko poškodila porasty ozimného jačmeňa, že celá výmera bola vyoraná a bol vykonaný náhradný osev. U pšenice ozimnej malo podobný osud 20 ha. U pšenice sa už druhý rok nedarilo plniť plánovaný výnos 5,6 t/ha. Skutočne dosiahnutý výnos bol 4,05 t/ha v roku 2001 (sucho, ľadovec) a 4,68 t/ha v roku 2002 (choroba, sucho). Pre potreby kŕmenia hovädzieho dobytka bolo vyrobených 2 550 ton kukuričnej siláže, 770 ton ovsenej senáže a 150 ton lucernového sena. Plnenie dodávky mlieka bolo z dôvodu rekonštrukcie, keď sa robili časté presuny a zvieratá boli stresované, len na 98,97 %. 727 445 litrov mlieka bolo dodaných do RAJO Bratislava, pričom 1 liter sa realizoval za 10,758 Sk. Tržby za predané mlieko boli 7 099 384 Sk v najvyššej kvalite Q.

Živočíšna výroba

Priem. ročná úžitkovosť na kravu v litroch: 6 062 litrov
Priem. úžitkovosť na deň a kravu v litroch: 16,6 litra
Priem. prírastok v kg vo výkrme ošípaných: 0,67
Priem. prírastok hovädzieho dobytka v kg: 0,93
Priem. odstav ciciakov na 1 prasnicu v ks: 16,68
Priem. odchov teliat na 100 ks kráv v ks: 75,8
Priem. dodávka na jednu kravu: 5 570 litrov
Priem. stav kráv: 131 ks
Priem. stav prasníc: 53 ks
Počet odstavčiat: 884 ks
Tržby živočíšnej výroby: 17 421 109 Sk

 

Detský rómsky folklórny súbor DETI VETRA

28. januára sa na ZŠ v Čakajovciach uskutočnila súťaž v speve rómskych ľudových piesní „Romano čirikloro“. Cieľom podujatia bolo aktivizovanie rómskych detí v umeleckej činnosti, vytvorenie priestoru pre spevácky prejav, výber materiálu pre ďalšie umelecké spracovanie. Každý súťažiaci si mal pripraviť dve ľudové piesne, jednu z nich spievanú v rómskom jazyku. 10. mája sa v Nitre na Svätoplukovom námestí konal kultúrno-zábavný program pod názvom Deň Európy v Nitre. Súčasťou programu bolo vystúpenie folklórnych súborov, ku ktorým patrili aj Deti vetra. 24. júla na rómskom festivale „Róma Myjava“ vystúpili rómske súbory, ktoré predviedli tradičné spevy a tance. Deti vetra sa 16.-19. augusta zúčastnili na podujatí Detská folklórna Nitra. 12. októbra vystúpili na nitrianskom kultúrnom podujatí Palánok v areáli Agrokomplexu, na Nitrianskom hrade a v podhradí.

Klub dôchodcov

Vo februári členovia klubu usporiadali fašiangový karneval. Ako súbor „Matičiar“ vystúpili so speváckym programom v Sklených Tepliciach, na Pribinovských slávnostiach v Nitre, vo Výčapoch-Opatovciach a na oslavách „Leto na dedine“ v Lužiankach. Svojím spevom potešili aj čakajovských dôchodcov na Klokočine a na Čermáni. Členovia klubu sa v priebehu roka zúčastnili viacerých kultúrnych akcií, ako bolo vystúpenie Maje Velšicovej v Golianove, koncert Ota Veitera v Nitre, majáles dôchodcov v Lužiankach. Navštívili Trenčín, kúpele Sklené Teplice a Podhájska. Usporiadali posedenie a oslavu na Deň matiek, taktiež oslávili mesiac Úcty k starším. Na záver roku vystúpili s predstavením Vianočné pastorále v našom miestnom kostole a v kostole v Drážovciach.

ERKO

V roku 2002 navštevovalo eRko 40 detí. Okrem tradičných aktivít: oslavy Mesiaca úcty k starším, pomoc starším spoluobčanom, oslava Dňa matiek a Dobrej noviny, členovia klubu absolvovali Púť detí do Rajeckej Lesnej spoločne s deťmi z okolitých obcí. Pripravili oslavu na Deň detí a prežili aj Deň radosti na Kalvárii v Nitre.