2001 - 2010

2001

2087 | | |ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Celkový počet žiakov: 115 

Vedenie školy:   riaditeľka Mgr. J. Kolárová

zástupca Mgr. J. Ďurďovič

Pedagogický zbor:

1. trieda Mgr. J. Šillerová
2. trieda Mgr. J. Hauptrógelová
3. trieda Mgr. M. Kukučková
4. trieda Mgr. A. Schneiderová
5. trieda Mgr. Z. Palubová
6. trieda p. M. Bittnerová
7. trieda Mgr. M. Tantoš
8. trieda Mgr. M. Macáková
9. trieda Ing. L. Bartoš
netriedna učiteľka: Z. Rozgoňová
Náboženská výchova: A. Kudlejová

V tomto škol. roku sa začalo sa začalo od prvého ročníka učiť podľa projektu Integrovaného tematického vyučovania. Do projektu sa zapojili Mgr. J. Šillerová, M. Kukučková a J. Hauptrógelová. Mgr. M. Kukučková pokračovala vo vzdelávacom projekte Orava. 19. 11. 2001 odišiel Ing. L. Bartoš, na jeho miesto bola prijatá p. E. Hozlárová, ktorá vyučuje matematiku a počítače, zároveň je triednou učiteľkou pre 9. ročník. Triednou učiteľkou v 5. ročníku sa stala od 1. 12. 2001 p. Rozgoňová. 31. 3. 2002 odchádza Mgr. Palubová a Mgr. Hauptrógelová, na ich miesto prišli Mgr. Sklenárová a p. Prievozníková.

Podujatia:

  • K vianočným a veľkonočným sviatkom pripravili program žiaci navštevujúci eRko. 
  • Hodnotný umelecký zážitok mali žiaci z divadelného predstavenia, výchovného koncertu, kúzelného divadla, detského koncertu a oslavy MMD. 
  • Žiaci 1. až 4. ročníka sa 14. 4.- 20. 4. 2002 zúčastnili Školy v prírode v Kľačne. 
  • Žiaci sa ďalej zúčastnili vedomostných súťaží: Matematickej olympiády, Pytagoriády, školského a okresného kola speváckej súťaže Znej pieseň spod Zobora a prírodovednej súťaže. Úspešní boli aj v okresných súťažiach, v hádzanej a vo futbale. 

Na konci škol. roku bolo klasifikovaných 115 žiakov, 108 postúpilo do ďalšieho ročníka.

MATERSKÁ ŠKOLA

Počet mladších detí: 11
Počet predškolákov: 11

Personálne obsadenie:
Riaditeľka: Anna Tĺčiková
Učiteľka: Mária Danišíková
Školníčka: Daniela Lauková

Začiatkom novembra deti vyrobili „veselého šarkana" a zúčastnili sa rovnomennej výtvarnej prehliadky. Počas školského roku tri razy navštívili Bábkové divadlo v Nitre. 29. novembra si pozreli rozprávku o princeznej Kukulienke, 12. februára sa stretli s tromi kozliatkami a 14. júna s Pipi dlhou pančuchou. 18. decembra oslávili príchod Vianoc a 8. februára spolu so školákmi karneval. 19. mája na Deň matiek predviedli veselý kultúrny program v KD. 20. mája 2002 MŠ Za humnami, sekcia výtvarnej výchovy, usporiadala výtvarnú prehliadku „Príroda okolo nás" na ktorej sa zúčastnili dve dievčatá z našej MŠ. Aj tento rok deti oslávili svoj sviatok MDD návštevou MŠ školy v Jelšovciach. 28. júna, posledný deň školského roku, deti zahrali predstavenie „Modrý motýlik".

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

 Výnosy v t na ha:

Cukrová repa 43, 8
Pšenica 4,05
Jačmeň 3,48
Kukurica 4, 73
Slnečnica 2, 69
Repka ozimná 3, 25
Tržby rastlinnej výroby: 19 220 936 Sk

 Ukazovatele živočíšnej výroby

Priem. ročná úžitkovosť na kravu v litroch: 5 878
Priem. úžitkovosť na deň a kravu v litroch: 16,12
Priem. prírastok v kg vo výkrme ošípaných: 0, 57
Priem. odchov teliat na 100 ks kráv v ks: 95
Priem. prírastok hovädzieho dobytka v kg: 0, 92
Odstav ciciakov na 1 prasnicu v ks: 15, 75
Dodávka mlieka v litroch: 735 923
Tržby živočíšnej výroby: 18 286 617 Sk
Tržby TS: 1 175 034
Zisk po zdanení: 1 157 622, 93

Na základe rozhodnutia predstavenstva PD, v súlade s prijatou koncepciou ďalšieho rozvoja a so snahou primerane sa vo výrobnom procese pripraviť na vstup do EÚ, PD v roku 2001 začalo s rozsiahlou rekonštrukciou farmy dojníc v Drážovciach. V období od mája 2001 do júna 2002 realizovalo finančne náročnú investíciu v celkovej hodnote 12 126 437 Sk dodávateľskou formou.

Detský rómsky folklórny súbor DETI VETRA

Súbor vystúpil po prvýkrát na verejnosti 1. júla 2001 v miestnom kultúrnom dome. S predstavením „Rómska svadba" v ktorom prezentuje zvyky rómskeho národa súbor vystúpil v okolitých obciach Kľačany, Pastuchov, Šurianky, Alekšince. 17. augusta sa Deti vetra zúčastnili na podujatí Detská folklórna Nitra. Na tomto podujatí, ktoré organizovalo Ponitrianske regionálne centrum sa zúčastnilo 25 súborov z piatich krajín. K tradičným oslavám histórie mesta Nitry patria Pribinove slávnosti a Palánok. Medzi folklórnymi súbormi tohoto roku prvýkrát nechýbali ani Deti vetra. Folklórny súbor bol na základe dosiahnutých výsledkov pozvaný na podujatie „Výstup na 101 hradov a zámkov Slovenska".

Klub dôchodcov

Klub dôchodcov v našej obci sa venuje viacerým kultúrnym aktivitám. Spolu s miestnym spolkom Matice slovenskej usporiadali fašiangovú veselicu spojenú s pochovávaním basy. So svojím zábavným programom vystúpili nielen v našom Kultúrnom dome, ale tiež v Jelšovciach a v Čabe. Ďalšou akciou bolo zorganizovanie diskotéky pre mladých.

V priebehu roku 2001 sa členovia klubu zúčastnili na predstavení Detí vetra v KD, na muzikáli mladých divadelníkov z Jelšoviec, na predstavení DAB v Nitre, na degustácii vína v Zbehoch a na sneme Červeného kríža v Nitre. Členovia pripravili posedenie v klube pri rôznych príležitostiach a rok 2001 ukončili Mikulášskym večierkom.

ERKO

V roku 2001 eRko pracovalo na svojich pravidelných stretnutiach jeden krát za dva týždne. Členovia eRka pripravili kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek a Mesiaca úcty k starším a pomohli starším spoluobčanom pri rozličných domácich prácach. V pôstnom období sa pripravovali na Veľkú noc detskými krížovými cestami. Uskutočnili 7. ročník Dobrej noviny, pričom vyzbieranú finančnú čiastku venovali deťom v Južnom Sudáne. V miléniovom roku pripravili pre svojich kamarátov z vedľajšej obce Šurianky spoločnú oslavu sv. Mikuláša.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -