Africký mor ošípaných

3703 | | |

Štátna veterinárna a potravinová správa sa snaží zvyšovať povedomie verejnosti, poľovníkov a chovateľov ohľadom afrického moru ošípaných (EFSA dokumenty).

V rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných(AMo) sa v rámci AMo
stratégie EU uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov, teda tých, ktorých sa AMo nákaza bezprostredne týka.


Ďalšie informácie si môžete pozrieť v nasledovných dokumentoch:

pdf List Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
pdf Poster EFSA chovatelia 1
pdf Poster EFSA chovatelia 2
pdf Poster EFSA-polovníci
pdf Poster EFSA-veterinári