Vážení rodičia, základná škola s materskou školou Čakajovce Vám oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020.

Vzhľadom na vážnu situáciu súvisiacu z šírením vírusu COVID-19 sa zápis do materskej školy uskutoční bez osobnej prítomnosti detí. ZŠ s MŠ Čakajovce ponúka viacero možností zápisu Vášho dieťaťa do materskej školy.

Podrobnejšie informácie si môžete v pozrieť v nasledovnej internetovej stránke:

www.zscakajovce.edu.sk/zápis