Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čakajovce oznamuje, že Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy ZŠ s MŠ Čakajovce na školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 19.05.2022 v čase od 10:00 do 16:30.

ZŠ s MŠ Čakajovce ponúka viacero možností podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy:

  • Elektronicky
  • Poštou
  • Osobne
  • Telefonicky

Ďalšie dôležité informácie si môžete pozrieť kliknutím na obrázok nižšie:  


zapis

 Tešíme sa na Vás....