Zber biologicky rozložiteľného odpadu

2264 | | |

Metodickú príručku vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 


Cieľom tohto manuálu je pomôcť samosprávam lepšie sa zorientovať v problematike zavádzania zberu
biologicky  odpadu  z domácností na svojom území. Poukážeme na dôvody a súvislosti, ktoré viedli
k povinnosti jeho zberu, a základné faktory, ktoré ovplyvňujú ekonomiku odpadového hospodárstva,
kvalitu a množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO).xls Metodická príručka Ministerstva životného prostredia SR (BRKO)