Sčítanie 2021

1942 | | |

Elektronické sčítanie obyvateľov pokračuje a po treťom týždni je elektronicky sčítaných viac ako polovica obyvateľov. Naša obec má už sčítaných viac ako 65,5 % obyvateľov. Doteraz sa sčítalo 58% obyvateľov, čo je takmer 3 250 000 sčítaných. V treťom týždni elektronického sčítania obyvateľov Slovenska sa rozdiely medzi jednotlivými krajmi mierne prehĺbili.

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Ďalšie informácie si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente:  

pdf Elektronické sčítanie obyvateľov