Zvozový deň komunálneho odpadu pre našu obec je utorok,


word Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2022 (jednoduchý výpis)


word Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2022 (tabuľka excel)


v nasledovnej tabuľke je rozpísaný zvozový kalendár pre odvoz jednotlivých druhov odpadu:
Dátum zberu Zložka
04.01.2022 Komunálny zbytkový odpad
14.01.2022 Papier
18.01.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
18.01.2022 Komunálny zbytkový odpad
01.02.2022 Komunálny zbytkový odpad
08.02.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
09.02.2022 Papier
15.02.2022 Komunálny zbytkový odpad
01.03.2022 Komunálny zbytkový odpad
02.03.2022 BIO odpad
03.03.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
09.03.2022 Papier
15.03.2022 Komunálny zbytkový odpad
16.03.2022 BIO odpad
29.03.2022 Komunálny zbytkový odpad
30.03.2022 BIO odpad
08.04.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
11.04.2022 Komunálny zbytkový odpad
13.04.2022 BIO odpad
13.04.2022 Papier
23.04.2022 Veľkoobjemový odpad
26.04.2022 Komunálny zbytkový odpad
27.04.2022 BIO odpad
06.05.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
07.05.2022 Elektro + NO
10.05.2022 Komunálny zbytkový odpad
11.05.2022 BIO odpad
24.05.2022 Komunálny zbytkový odpad
25.05.2022 BIO odpad
25.05.2022 Papier
02.06.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
07.06.2022 Komunálny zbytkový odpad
08.06.2022 BIO odpad
21.06.2022 Komunálny zbytkový odpad
22.06.2022 BIO odpad
28.06.2022 Papier
01.07.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
05.07.2022 Komunálny zbytkový odpad
06.07.2022 BIO odpad
19.07.2022 Komunálny zbytkový odpad
20.07.2022 BIO odpad
29.07.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
02.08.2022 Komunálny zbytkový odpad
03.08.2022 BIO odpad
03.08.2022 Papier
16.08.2022 Komunálny zbytkový odpad
17.08.2022 BIO odpad
25.08.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
30.08.2022 Komunálny zbytkový odpad
31.08.2022 BIO odpad
09.09.2022 Papier
13.09.2022 Komunálny zbytkový odpad
14.09.2022 BIO odpad
27.09.2022 Komunálny zbytkový odpad
28.09.2022 BIO odpad
29.09.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
01.10.2022 Veľkoobjemový odpad
11.10.2022 Komunálny zbytkový odpad
12.10.2022 BIO odpad
17.10.2022 Papier
25.10.2022 Komunálny zbytkový odpad
26.10.2022 BIO odpad
29.10.2022 Elektro + NO
04.11.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
08.11.2022 Komunálny zbytkový odpad
09.11.2022 BIO odpad
22.11.2022 Komunálny zbytkový odpad
23.11.2022 BIO odpad
30.11.2022 Papier
05.12.2022 Plasty + kovové obaly + VKM
06.12.2022 Komunálny zbytkový odpad
20.12.2022 Komunálny zbytkový odpad

Poznámky:

BIO ODPAD

  • ANO: zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, škrupiny z orechov a vajec, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny
  • NIE: kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

PAPIER

  • ANO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly
  • NIE: použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové alebo plastové časti papierových výrobkov

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

  • ANO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)
  • NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

  • ANO: odpad bez možnosti vytriedenia
  • NIE: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol