Obecný úrad Čakajovce  oznamuje, že od 01.06.2022 už počas otváracích hodín bývajú detské ihriská otvorené. 

 

 

  hodiny