Kandidáti do VUC-NSK 2022

385 | | |

Volebná komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja zasiela0 podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja:


word Zaregistrovaní kandidáti na post župana VUC-NSK


Volebná komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja zasiela podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja pre príslušný volebný obvod:

Volebný obvod č.3


word Zaregistrovaní kandidáti na poslancov VUC-NSK