Mapa GIS

11219 | | |

 

je modulárna webová aplikácia pre správu mapových a databázových informácií. Umožňuje inteligentné vyhľadávanie údajov, meranie dĺžok a plôch, tlač výrezov máp alebo zostáv, pripojenie vlastných dokumentov.

gis

 

Zoznam GPS súradníc

 

V roku 2015 bolo zrealizované zameranie GPS súradníc pre všetky domy a významné objekty v obci. Zamerané súradnice boli spracované do tabuľky, ktorú si môžete pozrieť na tomto mieste.

Taktiež bol vytvorený súbor Čakajovce.kml, ktorý obsahuje rozloženie súpisných čísiel v grafickej forme na mape. Na prezeranie súboru kml je potrebné mať nainštalovaný program GOOGLE EARTH.