Štefan Lahučký

1496 | | |


Zameranie - Sochár: témou tvorby sú Národní dejatelia a historické momenty.