Publikácia rómskych básní od Karola Lazara

3822 | | |


Literárna tvorba, ktorá bola vydaná aj knižne a autorom uvedených básní je náš spoluobčan KAROL LAZAR

Dedičstvo prekliatej duše - Mindig ánkozindi voudi
Vydané Občianskym združením Deti vetra, Čakajovce 2007

Rómovia ako jediný národ žijú vo všetkých končinách našej planéty, avšak nenájde sa mesto alebo štát v ktorom by boli posudzovaní ako rovnocenná rasa. Svojou mentalitou sa odlišujú. Tradície, ktoré prežívajú celé generácie, desia tamojšiu majoritu. Tešia sa z našej kultúry a temperamentu, naše čardáše im rozprúdia krv a clivé piesne sa vryjú do duše.
Je načase, aby sme si začali vážiť sami seba a prejavovali aj to, čo je v nás dobré. Musíme si stále dokazovať, že sme takí dobrí ako tí ostatní. Potom si nás začne vážiť aj naše okolie.
Neurob nikomu, čo sa ti nepáči, keď robia tebe.
Miluj blížneho svojho, a svet sa ti otvorí.
Ži s láskou a v láske nechaj žiť.
 
Feri le Rom trajin ande sako štáto pi luma, ke naj gav, ká len le Romen sar e ávren. Kel e Rom si but áver. Sa le nípos, ko čižanel pa ame, daral amáre zvykondar. Vou kamen sar ame ďilabas, le díla tecin lenge taj len le andi voudi. Kel e Rom site te kamen pe, taj te sikaven le gáženge soj o lášo ande ame. Ame site phenas peske, hoť sam kecave láše sar áver. Apal haťárna ame le áver.
Čiker kanikaske kodo, so čitecí tuke kana keren.
Kamimo de le ávrenge, taj i luma phuterla pe tuke.
Trajin, taj kamimasa muk te trají vi áver.

Jednotlivé básne sú v nasledovnej tabuľke, vo formáte PDF