Zápis detí do Materskej školy ZŠ s MŠ Čakajovce

2435 | | |

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Čakajovce Vám oznamuje, že zápis detí do Materskej školy ZŠ s MŠ Čakajovce na školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 23. mája 2019 t.j. v utorok, v čase od 9.00 hod. do 16.30 hod. v priestoroch Materskej školy ZŠ s MŠ Čakajovce . 

 

Na zápis je potrebné priniesť:
  • Rodný list dieťaťa
  • Občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

 Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Zároveň Vás pozývame na prehliadku materskej školy, ktorá pre Vaše deti poskytuje poldennú a celodennú výchovu a vzdelávanie.
Potrebné tlačivá k zápisu:

Informácie na tel. čísle: 037/779 31 75 

 Tešíme sa na Vás....

zapis2019