Naj búdka Slovenska

3965 | | |

Môžete sa aj zapojiť ako jednotivec alebo aj ako Obecný úrad, Mestský úrad - výrobou búdky. Možno niekto z Vašich spoluobčanov nám búdku do súťaže vyrobí a pošle , alebo donesie osobne :) a takto podporí našu spoločnú prírodu naše vtáky, je ich stále menej druhovo aj množstvom stavy klesajú.

Náš dobrý úmysel a podrobnosti nájdete na:

https://malalehota.bielemore.sk/podmienky-sutaze/


Pomôžme im spoločne.


 

budka