Výzva na voľby členov Rady školy

1484 | | |

Obec Čakajovce – zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Čakajovciach, v zastúpení starostom obce Gregušom Milanom, vyhlasuje a zverejňuje v súlade s § 1 ods. (3) vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z. z. výzvu na voľby členov Rady školy.
Voľby do Rady školy sa uskutočnia dňa 16. mája 2019 (štvrtok)

Na základe § 1 ods (2) vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z. z, voľby členov Rady školy z pedagogických
zamestnancov ZŠ a MŠ, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov ZŠ a MŠ, zabezpečí riaditeľ školy.
Zriaďovateľ školy zároveň deleguje svojich 4 zástupcov.

Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť v nasledovnom internetovom odkaze:


Výzva na voľby členov Rady školy